Advertisement
 Xem tất cả

vận tốc và gia tốc của vật dao động điều hòa

xác định vận tốc và gia tốc của vật dao động điều hòa.


VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 1 Câu 22
Trắc nghiệm Khó

Một vật dao động điều hòa trên đoạn thẳng dài 10cm và thực hiện được 50 dao động trong thời gian 78,5 giây. Tìm vận tốc và gia tốc của vật khi đi qua vị trí có li độ x = -3cm theo chiều hướng về vị trí cân bằng.

v = 0,16m/s; a = 48cm/s2

v = 0,16m/s; a = 0,48cm/s2

v = 16m/s; a = 48cm/s2

v = 0,16cm/s; a = 48cm/s2Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement