Advertisement
 Xem tất cả

Vận tốc của chất điểm khi cách VTCB 6 cm

Vận tốc của chất điểm ở một ly độ bất kì


Làm bài tập
VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 1 Câu 3
Trắc nghiệm Dễ

Vật dao động diều hòa với T=2 (s), biên độ 10 cm. Khi vật cách VTCB 6 cm, tốc độ của vật bằng bao nhiêu?

18,84 cm/s

20,08 cm/s

25,13 cm/s

12,56 cm/sAdvertisement
Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement
Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement