Advertisement
 Xem tất cả

Xác định gia tốc của vật dao động điều hòa khi biết li độ.

Xác định gia tốc của vật dao động điều hòa khi biết li độ. Hướng dẫn giải chi tiết.


VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 1 Câu 54
Trắc nghiệm Khó

Một vật dao động điều hoà với chu kì T=π10(s) và đi được quãng đường 40cm trong một chu kì dao động. Gia tốc của vật khi đi qua vị trí có li độ x = 8cm bằng

32cm/s2

32m/s2

-32m/s2

-32cm/s2Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement