Advertisement
 Xem tất cả

Biên độ và chu kì dao động.

Xác định biên độ và chu kì dao động trong dao đông điều hòa khi biết vận tôc và gia tốc cực đại.


VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 1 Câu 25
Trắc nghiệm Dễ

Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox. Vận tốc của vật khi qua vị trí cân bằng là 62,8cm/s và gia tốc ở vị trí biên là 2m/s2. Lấyπ2=10 . Biên độ và chu kì dao động của vật lần lượt là

10cm - 1s

1cm - 0,1s

2cm - 0,2s

20cm - 2sAdvertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement