Advertisement
 Xem tất cả

Lý thuyết dao động điều hòa, chu kì là gì?

Gọi T là chu kì dao động của một vật dao động tuần hoàn. Tại thời điểm t và tại thời điểm (t + nT) với n nguyên thì vật?


Làm bài tập
VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 1 Câu 44
Trắc nghiệm Trung bình

Gọi T là chu kì dao động của một vật dao động tuần hoàn. Tại thời điểm t và tại thời điểm (t + nT) với n nguyên thì vật?

chỉ có vận tốc bằng nhau. 

chỉ có gia tốc bằng nhau.

chỉ có li độ bằng nhau. 

có mọi tính chất(v, a, x) đều giống nhauAdvertisement
Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement
Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement