Advertisement
 Xem tất cả

Thời gian ngắn nhất vật đi từ lúc bắt đầu dao động đến lúc vật có li độ x =1,73cm là?

Vật lý 12. Bài toán xác định thời gian ngắn nhất vật thỏa điều kiện cho trước. Hướng dẫn chi tiết.


VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 9 Câu 7
Trắc nghiệm Khó

Một chất điểm dao động dọc theo trục Ox. Theo phương trình dao động x = 2cos(2πt+π) (cm). Thời gian ngắn nhất vật đi từ lúc bắt đầu dao động đến lúc vật có li độ x =3 cm là

2,4s.

1,2s.

5/6s. 

5/12s.Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement