Advertisement

 

Đánh giá nội dung cho Thời gian ngắn nhất vật đi từ lúc bắt đầu dao động đến lúc vật có li độ x =1,73cm là? 

 Quay lại

Đánh giá của bạn là rất quan trọng!

Nội dung trên Công Thức Vật Lý sẽ được hiển thị dựa trên các phiếu bâu này. Vì vậy chúng mình cần xác nhận thông tin email của bạn.


Họ và Tên:

Email:

Mã xác thực:


Advertisement


Advertisement

Tin Tức Liên Quan