Advertisement
 Xem tất cả

Quãng đường vật đi trong 0,05 s là?

Vật lý 12. Xác định quãng đường vật đi được trong 0,05s. Hướng dẫn chi tiết.


VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 3 Câu 17
Trắc nghiệm Trung bình

Vật dao động điều hòa theo phương trình : x = 4cos(20πt - π2) cm. Quãng đường vật đi trong 0,05 s là : 

16 cm.

4 cm. 

8 cm. 

2 cm.Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement