Bài giảng vật lý

Bài giảng vật lý, giảng chi tiết từng vấn đề của bài học trong chương trình vật lý phổ thông

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

TỔNG QUAN VỀ SÓNG CƠ HỌC - NHỮNG ĐỊNH NGHĨA CƠ BẢN

6233055   16/10/2021

Trong bài giảng này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Sóng cơ học và các định nghĩa cơ bản. Hướng dẫn chi tiết

TỔNG HỢP CÁC LOẠI DAO ĐỘNG TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

5933010   09/10/2021

Trong bài giảng này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đặc điểm của dao động duy trì, dao động tắt dần, dao động cưỡng bức, dao động tự do. Hướng dẫn chi tiết.

TỔNG HỢP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

5633043   04/10/2021

Trong bài giảng này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đặc điểm, công thức tổng hợp dao động điều hòa bằng giản đồ vector và máy tính casio.

LỰC CĂNG DÂY CỦA CON LẮC ĐƠN

5433021   26/09/2021

Trong bài giảng này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về lực căng dây trong con lắc đơn. Đồng thời cũng sẽ tìm xem khi nào lực căng dây đạt giá trị cực đại hoặc cực tiểu.

NĂNG LƯỢNG DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN

4933068   22/09/2021

Trong bài giảng này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu kiến thức về năng lượng của con lắc đơn trong dao động điều hòa kèm hướng dẫn chi tiết bài tập.

Advertisement

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…