Advertisement
 Tải Lại Trang

Các Công Thức, Câu Hỏi Về CHƯƠNG II: Sóng cơ học.

Vật lý 12. Sóng cơ học, tổng hợp công thức và bài tập. Hướng dẫn chi tiết.


Làm bài tập
Các công thức, câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề CHƯƠNG II: Sóng cơ học.

Các công thức liên quan


Chưa có công thức nào liên quan

Chưa có công thức nào liên quan !!

Advertisement

Các lý thuyết liên quan


Chưa có lý thuyết nào liên quan

Chưa có lý thuyết nào liên quan !!

Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Vào thời điểm t, ly độ của A là - 3 cm, ly độ của B là

Trên một phương truyền sóng, truyền từ A đến B. Phương trình dao động tại A là uA=6cos(ωt+π3) cm (cm), tại B là uB=6cos(ωt) cm. Vào thời điểm t, ly độ của A là - 3 cm, ly độ của B là:

Trắc nghiệm Khó

Tốc độ truyền sóng trên dây là 60cm/s. Bỏ qua mọi lực cản, phương trình dao động tại M là:

Tại đầu O của một dây đàn hồi căng ngang, người ta tạo ta một dao động thẳng đứng có phương trình uO=4cos(40πt+π2) cm,s. Gọi M trên dây cách O một đoạn 40cm. Tốc độ truyền sóng trên dây là 60cm/s. Bỏ qua mọi lực cản, phương trình dao động tại M là:

Trắc nghiệm Trung bình

Xác định độ lệch phase giữa hai điểm MN trong quá trình truyền sóng.

Sóng truyền từ O đến M với bước sóng 60 cm. Xét điểm M cách O một đoạn 45cm thì tính chất của sóng tại M là:

Trắc nghiệm Dễ
Advertisement

Một mũi nhọn S chạm nhẹ vào mặt nước dao động điều hoà với tần số f = 40Hz. Người ta thấy rằng hai điểm A và B trên mặt nước cùng nằm trên phương truyền sóng cách nhau một khoảng d = 20cm luôn dao động ngược pha nhau

Một mũi nhọn S chạm nhẹ vào mặt nước dao động điều hoà với tần số f = 40Hz. Người ta thấy rằng hai điểm A và B trên mặt nước cùng nằm trên phương truyền sóng cách nhau một khoảng d = 20cm luôn dao động ngược pha nhau. Biết tốc độ truyền sóng nằm trong khoảng từ 3m/s đến 5m/s. Tốc độ là:

Trắc nghiệm Trung bình

Tìm biên độ dao động của sóng cơ học.

Một sóng cơ lan truyền trên một dường thằng. Phương trình dao động của nguồn sóng O là u=Acos(ωt)(cm). Một điểm M cách nguồn O bằng λ3 dao động với li độ u =2 cm ở thời điểm t = T2. Biên độ sóng bằng:

Trắc nghiệm Trung bình

Tính chất của biên độ dao động tổng hợp trong giao thoa sóng cơ học.

Trong hiện tượng giao thoa sóng, hai nguồn kết hợp A và B dao động với cùng tần số, cùng biên độ A và dao động ngược pha, các điểm nằm trên đường trung trực của AB:

Trắc nghiệm Dễ
Xem tất cả câu hỏi liên quan Làm bài tập
Advertisement

Khóa Học Dành Cho Các Bạn Học Sinh Giỏi

Học Tập Cực Kỳ Hiệu Quả - Đặc biệt thiết kế riêng cho các bạn đang ôn thi tốt nghiệp THCS, THPT hoặc Ôn Thi Đại Học

Westudy học sketchnote
Advertisement
Westudy học diễn xuất
Advertisement

Học IELTS Miễn Phí

Advertisement
Westudy luyện giọng nói biểu cảm
Advertisement
Advertisement

Advertisement


Advertisement

Tin Tức Liên Quan