Xác định số bó sóng trên dây. Sóng dừng.-Vật lý 12.

Vật lý 12. Một sợi dây đàn hồi dài 100cm, có hai đầu A, B cố định. Một sóng truyền có tần số 50Hz, với tốc độ truyền sóng là 20m/s. Số bó sóng trên dây là? Hướng dẫn chi tiết.


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
VẬT LÝ 12 Chương 2 Bài 3 Vấn đề 3 Câu 13
Trắc nghiệm Dễ

Một sợi dây đàn hồi dài 100 cm, có hai đầu A, B cố định. Một sóng truyền có tần số 50 Hz, với tốc độ truyền sóng là 20 m/s. Số bó sóng trên dây là:

500

50

5

10Advertisement

Các công thức liên quan


Điều kiện có sóng dừng trên dây 2 đầu cố định:

l=kλ2=kv2f  , λmax=2l

Số bụng : k , số nút : k+1

Chiều dài dây bằng số nguyên lần nửa bước sóng

hinh-anh-dieu-kien-co-song-dung-tren-day-2-dau-co-dinh-vat-ly-12-648-0

Với v là vận tốc truyền sóng

f là tần số dao động của dây


Xem thêm

Advertisement

Biến số liên quan


f

Tần số dao động của sóng cơ là số dao động mà sóng cơ thực hiện trong 1 s

Đơn vị: Hz


Xem thêm

v

Vận tốc truyền sóng phụ thuộc vào môi trường truyền.

Đơn vị :m/s


Xem thêm

λ

Bước sóng là  khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dao động cùng pha hay khoảng cách giữa hai đỉnh sóng, hoặc tổng quát là giữa hai cấu trúc lặp lại của sóng, tại một thời điểm nhất định.

Đơn vị :m


Xem thêm

Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 30 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lý


Một ống sáo có chiều dài l = 68cm . Tốc độ truyền âm là v = 340m/s . Hoạ âm bậc 3 có tần số là

Một ống sáo có chiều dài l = 68cm . Tốc độ truyền âm là v = 340m/s . Hoạ âm bậc 3 có tần số là:

Trắc nghiệm Trung bình

Một dây đàn dài l = 80cm có hoạ tần bậc 2 là f=500Hz .Tốc độ truyền sóng trên dây là - Vật lý 12

Một dây đàn dài l=80 cm có hoạ tần bậc 2 là f=500 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là 

Trắc nghiệm Khó

Tìm số nút sóng trên dây. sóng dừng. - Vật lý 12,

Một sợi dây dài 120 cm đầu B cố định. Đầu A gắn với một nhánh của âm thoa dao động với tần số 40 Hz. Biết tốc độ truyền sóng v=32 m/s, đầu A nằm tại một nút sóng dừng. Số nút sóng dừng trên dây là:

Trắc nghiệm Dễ
Advertisement

Bước sóng dài nhất trên dây. Sóng dừng.- Vật lý 12.

Một sợi dây dài l=2 m , hai đầu cố định. Người ta kích để có sóng dừng xuất hiện trên dây. Bước sóng dài nhất bằng:

Trắc nghiệm Dễ

Bước sóng dài nhất trên dây. Sóng dừng.- Vật lý 12.

Một sợi dây đàn hồi có chiều dài l, hai đầu cố định. Sóng dừng trên dây có bước sóng trên dây có bước sóng dài nhất là:

Trắc nghiệm Dễ

Số bụng sóng trên dây. Hiện tượng sóng dừng. - Vật lý 12.

Một sợi dây dài 120 cm đầu B cố định. Đầu A gắn với một nhánh của âm thoa dao động với tần số 40 Hz. Biết tốc độ truyền sóng v=32 m/s, đầu A nằm tại một nút sóng dừng. Số bụng sóng dừng trên dây là:

Trắc nghiệm Dễ
Xem tất cả câu hỏi liên quan Làm bài tập
Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…