Các Công Thức, Câu Hỏi Về Bài 3: Sóng dừng.

Vật lý 12. Tổng hợp những bài tập liên quan đến hiện tượng sóng dừng. Hướng dẫn chi tiết.


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Các công thức, câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề Bài 3: Sóng dừng.

Các công thức liên quan


Sóng phản xạ - Vật lý 12

Sóng phản xạ cùng A, T, f với sóng tới

định nghĩa : Sóng phản xạ là sóng phản xạ bởi vật cản khi sóng truyền tới.

Sóng phản xạ cùng A, T, f với sóng tới

Vật cản cố định : sóng phản xạ ngược pha sóng tới

Vật cản tự do: sóng phản xạ cùng pha sóng tới.

hinh-anh-song-phan-xa-vat-ly-12-646-0

Thời gian N lần duỗi thẳng của dây - Vật lý 12

t=Nt=Nλ2v=NT2=N2f

N là số lần dây duỗi thẳng

t thời gian giữa 2 lần dây duỗi thẳng

Tỉ số của hải tần số trên dây có sóng dừng - Vật lý 12

Hai đầu cố định : fk1fk2=fk1fk1+f=k1k2

Một đầu tự do: fk1fk2=fk1fk1+f=2k1+12k2+1

fk1+f=fk2

Với f độ lệch của hai tần số ứng với k1 và k2

Advertisement

Tần số dao động của dây khi dùng nguồn xoay chiều - Vật lý 12

f=2fxc

Nam châm điện sử dụng nguồn xoay chiều

hinh-anh-tan-so-dao-dong-cua-day-khi-dung-nguon-xoay-chieu-vat-ly-12-651-0

Hai điểm MN cùng biên độ có khoảng cách nhỏ nhất hoặc lớn nhất - Vật lý 12

MNmin  đối xứng qua nút: dMin=2.arcsinU2U0.λ2π  (A<AM)MNmax  đối xứng qua bung: dMax=2.arccosU2U0.λ2π  (A>AM)

Hai điểm MN liên tiếp cùng biên độ nhỏ nhất khi đối xứng qua nút

MN liên tiếp cùng biên độ lơn nhất khi đối xứng qua bụng

Đối với những điểm cùng biên độ : Khoảng cách giữa vị trí lần k và k+4 là λ

Khoảng cách giữa vị trí k và k+2 (A cố định)

AM=λ4-dMax2

Khoảng cách giữa vị trí k và k+3 (A cố định)

AM=λ2-dMin2=λ4+dMax2

dMax+dMin=λ2

Khoảng thời gian đặc biệt với sóng dừng - Vật lý 12

Thời gian 2 lần dây duỗi thẳng : T2

Thời gian n lần dây duỗi thẳng : nT2

 

hinh-anh-khoang-thoi-gian-dac-biet-voi-song-dung-vat-ly-12-657-0

Xem tất cả công thức liên quan
Advertisement
Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 118 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lý


Sóng truyền trên một sợi dây. Ở đầu dây cố định phase của sóng tới và của sóng phản xạ chênh lệch nhau một lượng bằng bao nhiêu? - Vật lý 12

Sóng truyền trên một sợi dây. Ở đầu dây cố định pha của sóng tới và của sóng phản xạ chênh lệch nhau một lượng bằng bao nhiêu? (k: nguyên)

Trắc nghiệm Dễ

Độ lệch phase giữa sóng tới và sóng phản xạ trong hiện tượng giao thoa sóng.- Vật lý 12

Chọn câu đúng. Tại điểm phản xạ thì sóng phản xạ:

Trắc nghiệm Dễ

Lý thuyết sóng dừng. Độ lệch phase giữa sóng tới và sóng phản xạ.- Vật lý 12

Chọn câu đúng. Tại điểm phản xạ thì sóng phản xạ

Trắc nghiệm Dễ
Advertisement

Khảo sát hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi. Đầu A nối với nguồn dao động, đầu B cố định thì sóng tới và sóng phản xạ tại B sẽ:- Vật lý 12

Khảo sát hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi. Đầu A nối với nguồn dao động, đầu B cố định thì sóng tới và sóng phản xạ tại B sẽ:

Trắc nghiệm Dễ

Ứng dụng của hiện tượng sóng dừng-Vật lý 12.

Chọn câu trả lời đúng. Ứng dụng của hiện tượng sóng dừng để:

Trắc nghiệm Trung bình

Lý thuyết sóng dừng. . Khoảng cách giữa hai nút liên tiếp bằng bao nhiêu?- Vật lý 12

Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây, khoảng cách giữa hai nút liên tiếp bằng:

Trắc nghiệm Dễ
Xem tất cả câu hỏi liên quan Làm bài tập
Advertisement

Học IELTS Miễn Phí

Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…