Vấn đề 7: Sóng dừng - bài toán liên quan tới lực căng dây.

Các công thức, câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề Vấn đề 7: Sóng dừng - bài toán liên quan tới lực căng dây.

Advertisement

Vấn đề 7: Sóng dừng - bài toán liên quan tới lực căng dây.

Chủ Đề Vật Lý

Công Thức Liên Quan

Vận tốc truyền âm trên dây - Vật lý 12

Vận tốc truyền âm trên dây

v=Fμ=F.lm

Với v: Vận tốc truyền âm trên dây m/s

F: Lực tác dụng lên dây F

l: Chiều dài dây m

m : Khối lượng dây kg

Xem chi tiết

Câu Hỏi Liên Quan

Một sợi dây dài 5m có khối lượng 300g được căng ngang bằng một lực 2,16N. Tốc độ truyền trên dây có giá trị là. - Vật lý 12

Một sợi dây dài 5 m có khối lượng 300 g được căng ngang bằng một lực 2,16 N. Tốc độ truyền trên dây có giá trị là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Nam châm điện kích thích dao động trên dây và tạo sóng dừng với một bó sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là: - Vật lý 12

Một dây sắt có chiều dài 60 cm, khối lượng m=8 g. Một nam châm điện có vòng sắt non có dòng điện xoay chiều 50 Hzchạy qua. Nam châm điện đặt đối diện với trung điểm của sợi dây. Nam châm điện kích thích dao động trên dây và tạo sóng dừng với một bó sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Một sợi dây cao su dài 3m, một đầu cố định. Khi đó trên dây có sóng dừng với 5 nút sóng, kể cả hai nút ở hai đầu dây. Biết lực căng dây là 0,36N và tốc độ truyền sóng.Khối lượng dây là? - Vật lý 12

Một sợi dây cao su dài 3 m, một đầu cố định, đầu kia cho dao động với tần số 2 Hz. Khi đó trên dây có sóng dừng với 5 nút sóng, kể cả hai nút ở hai đầu dây. Biết lực căng dây là 0,36 N và tốc độ truyền sóng trên dây liên hệ với lực căng dây bởi công thức v=Fμ; với μ: khối lượng dây trên một đơn vị chiều dài. Khối lượng của dây là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Một đoạn dây dài 60cm có khối lượng 6g, một đầu gắn vào cần rung, đầu kia treo trên một đĩa cân rồi vắt qua một ròng rọc, dây bị căng với một lực Fc= 2,25N. Tốc độ truyền sóng trên dây là:- Vật lý 12

Một đoạn dây dài 60 cm có khối lượng 6 g, một đầu gắn vào cần rung, đầu kia treo trên một đĩa cân rồi vắt qua một ròng rọc, dây bị căng với một lực Fc = 2,25 N. Tốc độ truyền sóng trên dây là:

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Trắc nghiệm: Để tăng gấp đôi tần số của âm do dây đàn phát ra ta phải?- Vật lý 12:

Để tăng gấp đôi tần số của âm do dây đàn phát ra ta phải:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Cho biết tần số dao động trên dây là 10Hz. Số múi sóng quan sát được trên dây khi có sóng dừng bằng- Vật lý 12

Để tạo ra sóng dừng trên dây người ta bố trí thí nghiệm như hình vẽ. Cho dây có chiều dài AB=l=1 m, khối lượng dây m0 = 50 g, quả cân có khối lượng m=125 g Lấy g=10 m/s2. Cho biết tần số dao động trên dây là 10 Hz. Số múi sóng quan sát được trên dây khi có sóng dừng bằng:

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Số múi sóng quan sát được trên dây khi có sóng dừng bằng 4. Giữ l và f không đổi. Để dây rung thành 2 múi thì phải?- Vật lý 12

Để tạo ra sóng dừng trên dây người ta bố trí thí nghiệm như hình vẽ. Cho dây có chiều dài AB=l=1 m, khối lượng dây m0 = 50 g, quả cân có khối lượng m=125 g. Lấy g=10 m/s2. Cho biết tần số dao động trên dây là 10 Hz. Số múi sóng quan sát được trên dây khi có sóng dừng bằng 4. Giữ l và f không đổi. Để dây rung thành 2 múi thì phải:

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết