Tải Lại Trang

Các Công Thức, Câu Hỏi Về CHƯƠNG III: Cân bằng và chuyển động của vật rắn.

Vật lý 10. Tổng hợp công thức và bài tập chương 3 cân bằng và chuyển động của vật rắn. Hướng dẫn chi tiết.


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Các công thức, câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề CHƯƠNG III: Cân bằng và chuyển động của vật rắn.

Các công thức liên quan


Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song.

F1+F2=-F3

Điều kiện cân bằng:

+ Ba lực đó phải có giá đồng phẳng và đồng quy.

+ Tổng hợp lực của hai lực bất kì phải cân bằng với lực còn lại: F1+F2=-F3

 

Chú thích:

F1,F2,F3 lần lượt là các lực 1,2,3 tác động vào vật (N).

 

hinh-anh-dieu-kien-can-bang-cua-mot-vat-chiu-tac-dung-cua-ba-luc-khong-song-song-47-0

 

Tổng hợp của hai lực F1và F2 cân bằng với trọng lực P của vật.

Xác định trọng tâm của vật bị khoét

x=S2S-S2.GG'

1.Trọng tâm

Định nghĩa: Trọng tâm là điểm đặt của trọng lực lên vật.

Ý nghĩa : Có thễ xem vật có khối lượng tập trung ở trọng tâm

2. Một số trọng tâm hình học:

hinh-anh-xac-dinh-trong-tam-cua-vat-bi-khoet-862-0

3.Phương pháp tìm trọng tâm

Cách 1 : Dùng công thức xác đĩnh trọng tâm.

Chọn gốc O , vị trí bị khoét ta thay m <0

Công thức : rG/O=m1r1+m2r2m

Cách 2: Dùng tổng hợp hai lực song song cùng chiều

G trọng tâm của vật còn nguyên.

G' trọng tâm của vùng bị khoét.

A trọng tâm mới của vật.

hinh-anh-xac-dinh-trong-tam-cua-vat-bi-khoet-862-1

Theo quy tắc hợp lực song song:

P1=P-P2P1P2=GG'xx=P2P-P2.GG'x=S2S-S2.GG'

Quy tắc hợp lực song song cùng chiều.

F=F1+F2F1F2=d1d2 (chia trong)

Quy tắc hợp lực song song cùng chiều:

+ Hợp lực của hai lực song song cùng chiều là một lực song song, cùng chiều và có độ lớn bằng tổng các độ lớn của hai lực ấy:   F=F1+F2.

+ Giá của hợp lực chia khoảng cách giữa hai giá của hai lực song song thành những đoạn tỉ lệ nghịch với độ lớn của hai lực ấy: F1F2=d1d2 (chia trong).

 

hinh-anh-quy-tac-hop-luc-song-song-cung-chieu-48-0

Các dạng cân bằng

Có 3 dạng cân bằng : cân bằng bền ,không bền và phiếm định.

Có 3 dạng cân bằng :

Cân bằng bền: khi dịch chuyển trong tâm vật ra khỏi vị trí cân bằng thì vật sẽ quay về vị trí cân bằng cũ.

hinh-anh-cac-dang-can-bang-832-0

Cân bằng phiếm định: khi dịch chuyển vật ra khỏi vị trí cân bằng thì vật sẽ cân bằng ở vị trí cân bằng mới.

hinh-anh-cac-dang-can-bang-832-1

Cân bằng không bền: khi dịch chuyển vật ra khỏi vị trí cân bằng thì vật không còn giữ trạng thái cân bằng.

hinh-anh-cac-dang-can-bang-832-2

Ngẫu lực

M=F.d

Định nghĩa :

Ngẫu lực là hai lực tác dụng lên vật song song ngược chiều cùng độ lớn cách nhau d.

hinh-anh-ngau-luc-831-0

Công thức :

                                  M=F.d

Với :

M N.m:momen ngẫu lực.

F N : lực tác dụng.

d m : khoảng cách giữa hai lực.

Ý nghĩa : Hợp lực tác dụng vào vật bằng không.Nhưng momen lực không cân bằng gây nên gây ra tác dụng quay .Với trục quay vuông góc với hai lực tại trung điểm của khoảng cách hai lực.

 

Xem tất cả công thức liên quan

Các lý thuyết liên quan


Chưa có lý thuyết nào liên quan

Chưa có lý thuyết nào liên quan !!

Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 177 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lý


Hai lực cân bằng có đặc điểm là ?

 Hai lực cân bằng là:

Trắc nghiệm Dễ

Điều kiện nào sau đây là đủ để hệ 3 lực tác dụng lên vật rắn cân bằng?

Điều kiện nào sau đây là đủ để hệ 3 lực tác dụng lên vật rắn cân bằng?

Trắc nghiệm Dễ

Hướng của phản lực bản lề tác dụng vào thanh có hướng nào?

 Một thanh đồng chất khối lượng m có 1 đầu được gắn vào tường bằng bản lề, đầu kia được treo bằng dây nhẹ như hình và thanh cân bằng. Phản lực của bản lề tác dụng vào thanh có phương nào?

hinh-anh-huong-cua-phan-luc-ban-le-tac-dung-vao-thanh-co-huong-nao-2912-0

Trắc nghiệm Dễ

Kết luận nào đúng nhất khi nói về điều kiện cân bằng ?

Kết luận nào dưới đây về điều kiện cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của ba lực không song song là đúng nhất?

Trắc nghiệm Dễ

Vật ở trạng thái cân bằng thì thỏa điều kiện nào ?

Một vật rắn chịu tác dụng của hai lực  F1 và  F2 , để vật ở trạng thái cân bàng thì

Trắc nghiệm Dễ

Lực dời chỗ trên giá thì tác dụng lên vật thay đổi ra sao ?

Một lực F tác dụng lên vật rắn, khi điểm đặt của lực F dời chô trên giá của nó thì tác dụng của lực đó lên vật rắn

Trắc nghiệm Dễ
Xem tất cả câu hỏi liên quan Làm bài tập
Advertisement

Học IELTS Miễn Phí

Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…