Vấn đề 1: Tổng hợp lý thuyết.

Cân bằng bền, cân bằng không bền, cân bằng phiếm định. Các dạng cân bằng của vật.

Advertisement

Vấn đề 1: Tổng hợp lý thuyết.

Chủ Đề Vật Lý

Câu Hỏi Liên Quan

Vật nào có trọng tâm không nằm trên vật.

Trong các vật sau vật nào có trọng tâm không nằm trên vật?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Trọng tâm của cân bằng bền.

Chọn kết luận đúng.

Cân bằng bền là loại cân bằng mà vật có vị trí trọng tâm ở vị trí

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Một vật có hình dạng bất kì được treo bằng sợi dây mềm.

Một vật có hình dạng bất kì được treo bằng sợi dây mềm. Khi cân bằng dây treo trùng với

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Đặc điểm của trọng tâm khi vật cân bằng.

Chọn kết luận đúng.

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Các dạng cân bằng của vật rắn.

Cân bằng của vật rắn

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Các dạng cân bằng.

Một vật rắn khi kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng một chút thì trọng lực có xu hướng kéo vật trở về vị trí cân bằng cũ của nó là cân bằng

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Xác định các dạng cân bằng của vật rắn.

Một vật rắn khi kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng một chút thì trọng lực có xu hướng kéo vật ra xa vị trí cân bằng cũ của nó là cân bằng

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Xác định dạng cân bằng của vật rắn.

Một vật rắn khi kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng một chút thì trọng lực có xu hướng giữ nguyên vật ở vị trí cân bằng mới của nó là cân bằng

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Đặc điểm của mặt chân đế.

Chọn phát biểu sai.

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Dạng cân bằng của nghệ sĩ xiếc đang đứng trên dây.

Dạng cân bằng của nghệ sĩ xiếc đang đứng trên dây là thuộc dạng cân bằng nào sau đây?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tăng mức vững vàng của trạng thái cân bằng cho xe cần cẩu.

Để tăng mức vững vàng của trạng thái cân bằng đối với xe cần cẩu người ta chế tạo xe có

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tại sao ôtô chở hàng nhiều, chất đầy hàng nặng trên nóc xe dễ bị lật.

Ôtô chở hàng nhiều, chất đầy hàng nặng trên nóc xe dễ bị lật vì

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Điều kiện để vật càng cân bằng.

Vật càng cân bằng khi

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Trọng tâm là điểm đặt của lực nào?

Trọng tâm của vật là điểm đặt của

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Vị trí trọng tâm của một vật.

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai? Vị trí trọng tâm của một vật

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Yếu tố không ảnh hưởng đến tác dụng của lực.

Khi một lực tác dụng vào vật rắn, yếu tố nào sau đây của lực có thể thay đổi mà không ảnh hưởng đến tác dụng của lực?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.