Các Công Thức, Câu Hỏi Về CHƯƠNG II: Động lực học chất điểm.

Vật lý 10. Tổng hợp công thức và bài tập chương 2 động lực học chất điểm. Hướng dẫn chi tiết.


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Các công thức, câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề CHƯƠNG II: Động lực học chất điểm.

Các công thức liên quan


F=Fx+FyOx :Fx=Fcosα  Oy: Fy=Fsinα

1.Phân tích lực 

a/Định nghĩa : phân tích lực là thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực có tác dụng giống như lực đó.

b/Công thức :

 F1+F2=F

Với F1,F2 là lực thành phần

c/Phân tích lực theo hệ tọa độ vuông góc

Chọn hệ tọa độ xOy vuông góc

hinh-anh-phan-tich-luc-theo-he-toa-do-vuong-goc-875-0

Fx lực theo phương Ox

Fy lực theo phương Oy

Từ hình vẽ : Fx=Fcosα ;Fy=Fsinα

 

Xem thêm Phân tích lực theo hệ tọa độ vuông góc

F =0[v=constv=0

Phát biểu: Một vật không chịu tác dụng của một lực nào hoặc các lực tác dụng vào vật có hợp lực bằng không thì vật đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên , chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều.

Ý nghĩa : Lực không phải nguyên nhân gây ra chuyển động. Mà lực là nguyên nhân thay đổi trạng thái chuyển động.

Xem thêm Định luật I Newton.

p = d.h

hinh-anh-ap-suat-chat-long-973-0

- Chất lỏng gây ra áp suất theo mọi phương. Tại một nơi trên mặt tiếp xúc với chất lỏng, áp suất chất lỏng có phương vuông góc với mặt tiếp xúc tại nơi đó.

- Công thức: p = d.h

Trong đó:

d: trọng lượng riêng của chất lỏng(N/m3).
h: độ sâu của vật (m).
p: áp suất của chất lỏng (N/m2 hoặc Pa).

Xem thêm Áp suất chất lỏng
Advertisement

P=Fhd=G.M.m(Rtrái đt+h)2=m.g

Giải thích:

Trọng lục là một trường hợp đặc biệt của lực hấp dẫn. Khi mà một trong hai vật là Trái Đất.

Nói cách khác, trọng lực là lực hấp dẫn do Trái Đất tác dụng lên một vật đặt cạnh nó.

 

Chú thích:

G: hằng số hấp dẫn 6,67.10-11(N.m2kg2).

Mkhối lượng trái đất 6.1024(kg).

m: khối lượng vật đang xét (kg).

Rtrái đt: bán kính trái đất 6400(km).

h: khoảng cách từ mặt đất đến điểm đang xét (m).

Fhd: lực hấp dẫn (N). 

P: trọng lực (N). 

g: gia tốc trọng trường m/s2.

Xem thêm Công thức trọng lực.

g=G.Mr2=G.MRtrái đt+h2

hinh-anh-gia-toc-trong-truong-khi-vat-o-cach-mat-dat-mot-khoang-h-31-0

Chú thích:

g: gia tốc trọng trường m/s2.

G: hằng số hấp dẫn 6,67.10-11(N.m2kg2).

M: khối lượng trái đất 6.1024(kg).

Rtrái đt: bán kính trái đất 6400(km).

h: khoảng cách từ mặt đất đến điểm đang xét (m).

Xem thêm Gia tốc trọng trường khi vật ở cách mặt đất một khoảng h.

r13r23=m1m2r13 + r23 = AB

Chứng minh công thức: 

Để vật m3 đứng yên thì theo điều kiện cân bằng lực ta có: F13 + F23 = 0F13 =- F23 

Suy ra: F13  F23 F13 = F23

Để F13  F23 thì vật m3 phải nằm trên đường nối giữa m1 và m2 và nằm phía trong.

hinh-anh-xac-dinh-vi-tri-de-vat-can-bang-khi-chiu-tac-dung-cua-hai-luc-hap-dan-943-0

Ta có: F13 = F23 Gm1.m3r213 = Gm2.m3r223 r213r223=m1m2r13r23=m1m2 (1)

hinh-anh-xac-dinh-vi-tri-de-vat-can-bang-khi-chiu-tac-dung-cua-hai-luc-hap-dan-943-1

Ngoài ra: r13 + r23 = AB (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: r13r23=m1m2r13 + r23 = AB

Xem thêm Xác định vị trí để vật cân bằng khi chịu tác dụng của hai lực hấp dẫn
Xem tất cả công thức liên quan
Advertisement

Các lý thuyết liên quan


  - Lực là đại lượng véc tơ đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác mà kết quả là gây ra gia tốc cho vật hoặc làm cho vật biến dạng.

  - Hai lực cân bằng là hai lực cùng tác dụng lên một vật, cùng giá, cùng độ lớn và ngược chiều.

  - Đơn vị của lực là Newton (N).

 


Xem thêm Lực. Cân bằng lực

1. Sự tương tác giữa các vật.

Khi một vật tác dụng lên vật khác một lực thì vật đó cũng bị vật kia tác dụng ngược trở lại một lực. Ta nói giữa 2 vật có sự tương tác.

2. Định luật III Newton.

Trong mọi trường hợp, khi vật A tác dụng lên vật B một lực, thì vật B cũng tác dụng lại vật A một lực. Hai lực này có cùng giá, cùng độ lớn nhưng ngược chiều.

FBA = - FAB

3. Lực và phản lực.

  - Một trong hai lực tương tác giữa hai vật gọi là lực tác dụng còn lực kia gọi là phản lực.

  - Đặc điểm của lực và phản lực :

  + Lực và phản lực luôn luôn xuất hiện (hoặc mất đi) đồng thời.

  + Lực và phản lực có cùng giá, cùng độ lớn nhưng ngược chiều. Hai lực có đặc điểm như vậy gọi là hai lực trực đối.

  + Lực và phản lực không cân bằng nhau vì chúng đặt vào hai vật khác nhau.

 


Xem thêm Định luật III Newton

I. Lực cản của chất lưu

hinh-anh-luc-can-va-luc-nang-88-0'

- Mọi vật chuyển động trong chất lưu (chất lỏng chất khí) đều chịu tác dụng của lực cản.

- Lực cản có tác dụng tương tự như lực ma sát, chúng làm chuyển động của các vật bị chậm lại.

- Lực cản của chất lưu phụ thuộc vào hình dạng tốc độ của vật.

II. Lực nâng của chất lưu

1. Lực nâng của chất lưuhinh-anh-luc-can-va-luc-nang-88-1

Lực nâng của chất lưu giúp khinh khí cầu lơ lửng trên không trung, máy bay di chuyển trong không khí, cho phép tàu thuyền di chuyển trên mặt nước, …

2. Lực đẩy Archimedes

- Lực đẩy Archimedes có:
+ Điểm đặt: trọng tâm của phần chất lỏng bị chiếm chỗ.
+ Phương  : thẳng đứng
+ Chiều     : từ dưới lên trên.
+ Độ lớn   : bằng trọng lượng phần chất lỏng bị chiếm chỗ.

-  Công thức tính lực đẩy Archimedes: FA  = ρ.g.V

Trong đó: 

FA: lực đẩy Archimedes (N).  

ρ: khối lượng riêng của chất lỏng (kg/).  

V: thể tích phần chất lỏng bị chiếm chỗ ().  


Xem thêm Lực cản và lực nâng
Advertisement
Xem tất cả lý thuyết liên quan
Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 278 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lýCho một lò xo nằm theo phương nằm ngang một đầu cố định, một đầu gắn một vật có khối lượng m khi tác dụng một lực 4 N thì lò xo dãn một đoạn là 4 cm. Độ cứng của lò xo có giá trị là?

Trắc nghiệm Dễ  Có Video
Xem thêm Độ cứng của lò xo có giá trị là?

Chọn ý sai. Lực được biểu diễn bằng một vector có

Trắc nghiệm Dễ  Có Video
Xem thêm Đặc điểm của lực được biểu diễn bằng vector

Hai lực thành phần F1 và F2 có độ lớn lần lượt là F1F2, hợp lực F của chúng có độ lớn là F. Ta có: 

Trắc nghiệm Dễ  Có Video
Xem thêm Đặc điểm của hợp lực F của hai lực thành phần
Advertisement

Lực đặc trưng cho điều gì sau đây?

Trắc nghiệm Dễ  Có Video
Xem thêm Đặc điểm của vector lực

Các lực cân bằng là các lực

Trắc nghiệm Dễ  Có Video
Xem thêm Đặc điểm của các lực cân bằng

Khi tổng hợp hai lực đồng quy F1 và F2 thành một lực F thì độ lớn của F

Trắc nghiệm Dễ  Có Video
Xem thêm Đặc điểm của hợp lực F của hai lực thành phần
Xem tất cả câu hỏi liên quan Làm bài tập
Advertisement

Học IELTS Miễn Phí

Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…