Các Công Thức, Câu Hỏi Về CHƯƠNG VI: Cơ sở của nhiệt động lực học.

Vật lý 10. Tổng hợp công thức và bài tập chương 6 cơ sở của nhiệt động lực học. Hướng dẫn chi tiết.


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Các công thức, câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề CHƯƠNG VI: Cơ sở của nhiệt động lực học.

Các công thức liên quan


Qin=Qout

hinh-anh-phuong-trinh-can-bang-nhiet-829-0

Qout=m1C1t0-t1Qin=m2C2t2-t0

t0 nhiệt độ khi cân bằng

Qout nhiệt lượng của vật 1 tỏa

Qin nhiệt lượng của vật 2 thu

Xem thêm Phương trình cân bằng nhiệt.

Q = mq

Trong đó:

m: khối lượng của nhiên liệu (kg).

q: năng suất tỏa nhiệt (J/kg).

Xem thêm Nhiệt lượng cần cung cấp.
Xem tất cả công thức liên quan
Advertisement

Các lý thuyết liên quan


I. Nội năng.

1. Nội năng là gì ?

  Nội năng của vật là tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.

  Nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật : U = f(T, V)

2. Độ biến thiên nội năng.

  Là phần nội năng tăng thêm hay giảm bớt đi trong một quá trình.

II. Hai cách làm thay đổi nội năng.

1. Thực hiện công.

Ví dụ: Làm nóng miếng kim loại bằng ma sát

2. Truyền nhiệt.

a) Quá trình truyền nhiệt.

  Quá trình làm thay đổi nội năng không có sự thực hiện công gọi là quá trình truyền nhiệt.

Ví dụ: làm nóng miếng kim loại bằng cách nhúng vào nước nóng

b) Nhiệt lượng.

  Số đo độ biến thiên nội năng trong quá trình truyền nhiệt là nhiệt lượng.

  U = Q

  Nhiệt lượng mà một lượng chất rắn hoặc lỏng thu vào hay toả ra khi nhiệt độ thay đổi được tính theo công thức :

   Q = mct


Xem thêm Nội năng và sự biến đổi nội năng
Xem tất cả lý thuyết liên quan
Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 56 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lýPhát biểu nào là không đúng khi nói về nội năng?

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Phát biểu nào là không đúng khi nói về nội năng?

Chọn phát biểu đúng?

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Chọn phát biểu đúng về nội năng?

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về nhiệt lượng?

Trắc nghiệm Trung bình
Xem thêm Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về nhiệt lượng?
Advertisement

Các câu sau đây, câu nào đúng?

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Chọn câu đúng về nhiệt lượng.

Câu nào sau đây nói về sự truyền nhiệt là không đúng?

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Câu nào sau đây nói về sự truyền nhiệt là không đúng?

Nhiệt độ của vật không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Nhiệt độ của vật không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?
Xem tất cả câu hỏi liên quan Làm bài tập
Advertisement

Học IELTS Miễn Phí

Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…