Vấn đề 4: Bài toán hiệu suất máy lạnh.

Các nguyên lý của nhiệt động lực học. Vật lý 10. Bài toán hiệu suất máy lạnh.

Advertisement

Vấn đề 4: Bài toán hiệu suất máy lạnh.

Chủ Đề Vật Lý

Câu Hỏi Liên Quan

Tính nhiệt lượng lấy đi từ không khí trong phòng trong mỗi giờ.

Để giữ nhiệt độ trong phòng ở 20 °C, người ta dùng một máy điều hòa không khí mỗi giờ tiêu thụ công bằng 5.106 J. Tính nhiệt lượng lấy đi từ không khí trong phòng trong mỗi giờ, biết rằng hiệu suất của máy lạnh là ε=4.

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết