Tải Lại Trang

Biểu thức nào sau đây phù hợp với quá trình nén khí đẳng nhiệt?

Vật lý 10.Biểu thức nào sau đây phù hợp với quá trình nén khí đẳng nhiệt?.Hướng dẫn chi tiết.


Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
VẬT LÝ 10 Chương 6 Bài 33 Vấn đề 1 Câu 5
Trắc nghiệm Trung bình

Biểu thức nào sau đây phù hợp với quá trình nén khí đẳng nhiệt?

0=A+Q vi  A>0

A+Q=0 vi  A<0

U=A+Q vi U>0; A>0; Q<0

U=A+Q vi  A>0; Q<0Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 0 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lý


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement

Học IELTS Miễn Phí

Advertisement
Advertisement

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…