Biểu thức nào sau đây phù hợp với quá trình nén khí đẳng nhiệt?

Vật lý 10. Biểu thức nào sau đây phù hợp với quá trình nén khí đẳng nhiệt? Hướng dẫn chi tiết.


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
VẬT LÝ 10 Chương 6 Bài 33 Vấn đề 1 Câu 5
Trắc nghiệm Trung bình

Biểu thức nào sau đây phù hợp với quá trình nén khí đẳng nhiệt?

0=A+Q vi  A>0

A+Q=0 vi  A<0

U=A+Q vi U>0; A>0; Q<0

U=A+Q vi  A>0; Q<0Advertisement

Các công thức liên quan


U=A+Q

 

Phát biểu: Độ biến thiên nội năng của hệ bằng tổng công và nhiệt lượng mà hệ nhận được.

 

Quy ước về dấu:

Q>0: Hệ nhận nhiệt lượng.

Q<0: Hệ truyền nhiệt lượng.

A>0: Hệ nhận công.

A<0: Hệ thực hiện công.

 

hinh-anh-nguyen-ly-i-nhiet-dong-luc-hoc-127-0

Quy ước dấu.


Xem thêm

Advertisement

Biến số liên quan


A

 

Đơn vị tính: Joule - viết tắt (J).


Xem thêm

Q

 

Đơn vị tính: Joule (J)


Xem thêm

U

 

Khái niệm:

Trong nhiệt động lực học, người ta gọi tổng động năng và thế năng của các phần tử cấu tạo nên vật là nội năng của vật.

Nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật.

Độ biến thiên nội năng bằng tổng công và nhiệt lượng mà hệ nhận được.

 

Đơn vị tính: Joule - viết tắt (J)


Xem thêm

Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 16 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lý


Nội năng của vật nào tăng lên nhiều nhất khi ta thả rơi từ cùng 1 độ cao xuống đất của 4 vật cùng thể tích?

Nội năng của vật nào tăng lên nhiều nhất khi ta thả rơi từ cùng 1 độ cao xuống đất của 4 vật cùng thể tích?

Trắc nghiệm Trung bình

Hỏi khi vật thực hiện 1 quá trình đẳng áp thì điều nào sau đây là không đúng?

Ta có U=Q+A, Với U là độ tăng nội năng, Q là nhiệt lượng vật nhận được, A là công vật nhận được. Hỏi khi vật thực hiện 1 quá trình đẳng áp thì điều nào sau đây là không đúng?

Trắc nghiệm Dễ

Biểu thức nào sau đây diễn tả quá trình nung nóng khí trong bình kín?

Biểu thức nào sau đây diễn tả quá trình nung nóng khí trong bình kín?

Trắc nghiệm Dễ
Advertisement

Biểu thức nào sau đây phù hợp với quá trình làm lạnh khí đẳng tích?

Biểu thức nào sau đây phù hợp với quá trình làm lạnh khí đẳng tích?

Trắc nghiệm Trung bình

Khí thực hiện công trong quá trình nào sau đây?

Khí thực hiện công trong quá trình nào sau đây?

Trắc nghiệm Trung bình

Hệ thức ΔU = Q là hệ thức của nguyên lí I NĐLH cho quá trình nào?

Hệ thức U=Q là hệ thức của nguyên lí I NĐLN cho quá trình nào?

Trắc nghiệm Trung bình
Xem tất cả câu hỏi liên quan Làm bài tập
Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…