Vấn đề 5: Bài toán hiệu suất động cơ nhiệt.

Các nguyên lý của nhiệt động lực học. Bài toán hiệu suất động cơ nhiệt. Vật lý 10.

Advertisement

Vấn đề 5: Bài toán hiệu suất động cơ nhiệt.

Chủ Đề Vật Lý

Câu Hỏi Liên Quan

Xác định hiệu suất của một động cơ .

Xác định hiệu suất của một động cơ thực hiện công 500 J khi nhận được từ nguồn nóng nhiệt lượng là 1000 J.

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tính hiệu suất của động cơ.

Một động cơ nhiệt mỗi giây nhận từ nguồn nóng nhiệt lượng 3,2.104 J đồng thời nhường cho nguồn lạnh 2,8.104 J. Tính hiệu suất của động cơ.

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Công suất của động cơ xe máy là bao nhiêu?

Một động cơ của xe máy có hiệu suất là 20 %. Sau một giờ hoạt động tiêu thụ hết 1 kg xăng có năng suất toả nhiệt là 46.106  J/Kg. Công suất của động cơ xe máy là bao nhiêu?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tính hiệu suất lí tưởng của một động cơ nhiệt .

Tính hiệu suất lí tưởng của một động cơ nhiệt biết rằng nhiệt độ của luồng khí nóng khi vào tua bin của động cơ là 500 °C và khi ra khỏi tuabin là 50 °C.

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Hiệu suất của động cơ nhiệt này là?

Động cơ nhiệt lí tưởng làm việc giữa 2 nguồn nhiệt 27 °C127 °C. Nhiệt lượng nhận được của nguồn nóng trong 1 chu trình là 2400 J. Hiệu suất của động cơ nhiệt này là?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Công thực hiện trong một chu trình là?

Động cơ nhiệt lí tưởng làm việc giữa 2 nguồn nhiệt 27 °C127 °C. Nhiệt lượng nhận được của nguồn nóng trong một chu trình là 2400 J. Công thực hiện trong 1 chu trình là?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Nhiệt lượng động cơ truyền cho nguồn lạnh trong 1 chu trình là?

Động cơ nhiệt lí tưởng làm việc giữa 2 nguồn nhiệt 27 °C127 °C. Nhiệt lượng nhận được của nguồn nóng trong 1 chu trình là 2400 J. Nhiệt lượng động cơ truyền cho nguồn lạnh trong 1 chu trình là?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Hỏi công mà động cơ thực hiện được khi nhận từ nguồn nóng nhiệt lượng 107J.

Nhiệt độ của nguồn nóng một động cơ là 520 °C, của nguồn lạnh là 20 °C. Hỏi công mà động cơ thực hiện được khi nhận từ nguồn nóng nhiệt lượng107 J. Coi động cơ là lí tưởng.

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Nhiệt độ cao nhất của nguồn lạnh là bao nhiêu?

Xác đinh hiệu suất của động cơ nhiệt biết động cơ thực hiện công 350 J khi nhận được từ nguồn nóng nhiệt lượng 1 kJ. Nếu nguồn nóng có nhiệt độ 227 °C thì nguồn lạnh có nhiệt độ cao nhất là bao nhiêu?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Nếu nguồn nóng có nhiệt độ 300°C thì nguồn lạnh có nhiệt độ cao nhất bao nhiêu?

Một động cơ thực hiện công 500 J khi nhận được từ nguồn nóng nhiệt lượng là 1000 J. Nếu nguồn nóng có nhiệt độ 300 °C thì nguồn lạnh có nhiệt độ cao nhất bao nhiêu?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.