Các Công Thức, Câu Hỏi Về Vấn đề 2: Bài toán cân bằng nhiệt.

Vật lý 10. Nội năng - độ biến thiên nội năng. Bài toán cân bằng nhiệt. Hướng dẫn chi tiết.


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Tổng hợp những câu hỏi lý thuyết và bài tập liên quan đến độ biến thiên nội năng. Hướng dẫn chi tiết.

Các công thức liên quan


Chưa có công thức nào liên quan

Chưa có công thức nào liên quan !!

Advertisement

Các lý thuyết liên quan


Chưa có lý thuyết nào liên quan

Chưa có lý thuyết nào liên quan !!

Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 14 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lý


Hỏi nước đã nhận được một nhiệt lượng bao nhiêu từ đồng và nóng lên thêm bao nhiêu độ?

Người ta thả miếng đồng có khối lượng 2 kg vào 1 lítnước.  Miếng đồng nguội đi từ 80 °C đến 10 °C.  Hỏi nước đã nhận được một nhiệt lượng bao nhiêu từ đồng và nóng lên thêm bao nhiêu độ? Lấy CCu=380 J/Kg.K, CH2O=4200 J/Kg.K.

Trắc nghiệm Dễ

Hỏi nước đã nhận được một nhiệt lượng bao nhiêu từ đồng và nóng lên thêm bao nhiêu độ?

Người ta thả miếng đồng m=0,5 kg vào 500 g nước. Miếng đồng nguội đi từ 80 °C đến 20 °C.Hỏi nước đã nhận được một nhiệt lượng bao nhiêu từ đồng và nóng lên thêm bao nhiêu độ? Lấy CCu=380 J/Kg.K,  CH2O=4190 J/Kg.K.

Trắc nghiệm Dễ

Hỏi nhiệt độ ban đầu của ấm, biết CAl = 880 J/kg.K, CH2O = 4190 J/kg.K.

Một ấm đun nước bằng nhôm có có khối lượng 400 g, chứa 3 lít nước được đun trên bếp. Khi nhận được nhiệt lượng 740 kJ thì ấm đạt đến nhiệt độ 80 °C.  Hỏi nhiệt độ ban đầu của ấm, biết CAl=880 J/Kg.K, CH2O=4190 J/Kg.K .

Trắc nghiệm Trung bình
Advertisement

Hỏi nhiệt độ ban đầu của ấm ?

Một ấm đun nước bằng nhôm có m=350 g, chứa 2,75 kg nước được đun trên bếp. Khi nhận được nhiệt lượng 650 kJ thì ấm đạt đến nhiệt độ 60 °C. Hỏi nhiệt độ ban đầu của ấm, biết CAl=880 J/Kg.K, CH2O=4190 J/Kg.K.

Trắc nghiệm Trung bình

Để xác định nhiệt độ của 1 cái lò, người ta đưa vào một miếng sắt m = 22,3g

Để xác định nhiệt độ của 1 cái lò, người ta đưa vào một miếng sắt m=22,3 g. Khi miếng sắt có nhiệt độ bằng nhiệt độ của lò, người ta lấy ra và thả ngay vào nhiệt lượng kế chứa 450 g nước ở 15 °C, nhiệt độ của nước tăng lên tới 22,5 °C. Biết CFe=478 J/Kg.K, CH2O=4180 J/Kg.K, CNLK=418 J/Kg.K.Bỏ qua sự truyền nhiệt của nhiệt lượng kế.Xác định nhiệt độ của lò.

Trắc nghiệm Dễ

Xác định nhiệt độ của lò khi nhiệt lượng kế có m = 200g.

Để xác định nhiệt độ của 1 cái lò, người ta đưa vào một miếng sắt 22,3 g. Khi miếng sắt có nhiệt độ bằng nhiệt độ của lò, người ta lấy ra và thả ngay vào nhiệt lượng kế chứa 450 g H2O  ở 15 °C , nhiệt độ của nước tăng lên tới 22,5 °C. Biết , CFe=478 J/Kg.K,CH2O=4180 J/Kg.KCNLK=418 J/Kg.K,nhiệt lượng kế có m=200 g..Xác định nhiệt độ của lò.

Trắc nghiệm Trung bình
Xem tất cả câu hỏi liên quan Làm bài tập
Advertisement

Học IELTS Miễn Phí

Advertisement
Advertisement

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…