Advertisement
 Xem tất cả

Quy tắc hợp lực song song cùng chiều.

F=F1+F2F1F2=d1d2 (chia trong)

Vật lý 10. Quy tắc hợp lực song song cùng chiều. Hướng dẫn chi tiết.


F=F1+F2F1F2=d1d2 (chia trong)

Quy tắc hợp lực song song cùng chiều.

Quy tắc hợp lực song song cùng chiều:

+ Hợp lực của hai lực song song cùng chiều là một lực song song, cùng chiều và có độ lớn bằng tổng các độ lớn của hai lực ấy:   F=F1+F2.

+ Giá của hợp lực chia khoảng cách giữa hai giá của hai lực song song thành những đoạn tỉ lệ nghịch với độ lớn của hai lực ấy: F1F2=d1d2 (chia trong).

 

hinh-anh-quy-tac-hop-luc-song-song-cung-chieu-48-0

Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement
Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement

Tin Tức Liên Quan