Các Công Thức, Câu Hỏi Về Vấn đề 2: Xác định trọng tâm của vật rắn.

Vật lý 10. Tổng hợp công thức và bài tập liên quan đến xác định trọng tâm của vật rắn. Hướng dẫn chi tiết.


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Xác định trọng tâm của vật rắn. Hướng dẫn chi tiết. Vật lý 10.

Các công thức liên quan


Chưa có công thức nào liên quan

Chưa có công thức nào liên quan !!

Advertisement

Các lý thuyết liên quan


Chưa có lý thuyết nào liên quan

Chưa có lý thuyết nào liên quan !!

Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 7 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lý


Xác định vị trí trọng tâm của bản mỏng

Xác định vị trí trọng tâm của bản mỏng đồng chất trong hình bên.

hinh-anh-xac-dinh-vi-tri-trong-tam-cua-ban-mong-3315-0

Trắc nghiệm Trung bình

Xác định vị trí trọng tâm của bản mỏng là đĩa tròn tâm O bán kính R.

Xác định vị trí trọng tâm của bản mỏng là đĩa tròn tâm O bán kính R, bản bị khoét một lỗ tròn bán kính R2 như hình.

hinh-anh-xac-dinh-vi-tri-trong-tam-cua-ban-mong-la-dia-tron-tam-o-ban-kinh-r-3316-0

Trắc nghiệm Dễ

Xác định vị trí trọng tâm của bàn.

Một bàn mỏng phẳng, đồng chất, bề dày đều có dạng như hình vẽ. Xác định vị trí trọng tâm của bàn.

hinh-anh-xac-dinh-vi-tri-trong-tam-cua-ban-3317-0

Trắc nghiệm Dễ
Advertisement

Xác định vị trí trọng tâm của hệ.

Có 5 quả cầu nhỏ trọng lượng P, 2P, 3P, 4P, 5P gắn lần lượt trên một thanh, khoảng cách giữa hai quả cầu cạnh nhau là ℓ, bỏ qua khối lượng của thanh. Tìm vị trí trọng tâm của hệ.

Trắc nghiệm Dễ

Xác định tọa độ trọng tâm xG của 2 vật .

Hai vật nhỏ khối lượng m1,m2 nằm trên khung Ox như hình vẽ với các tọa độ tương ứng là x1 và x2, hệ thức nào sau đây có thể dùng để xác định tọa độ trọng tâm xG của 2 vật trên?

hinh-anh-xac-dinh-toa-do-trong-tam-xg-cua-2-vat-3319-0

Trắc nghiệm Dễ

Xác định trọng tâm của hệ.

Hai vật nhỏ khối lượng m1, m2 nằm trong mặt phẳng tọa độ Oxy với các tọa độ tương ứng x1;y1 và x2;y2 và (x2; y2). Trọng tâm của hệ có tọa độ là:

hinh-anh-xac-dinh-trong-tam-cua-he-3320-0

Trắc nghiệm Dễ
Xem tất cả câu hỏi liên quan Làm bài tập
Advertisement

Học IELTS Miễn Phí

Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…