Sóng truyền trên một sợi dây. Ở đầu dây cố định phase của sóng tới và của sóng phản xạ chênh lệch nhau một lượng bằng bao nhiêu? - Vật lý 12

Vật lý 12.Độ lệch pha của sóng tới và sóng phản xạ. Vật lý 12, sóng dừng, hướng dẫn chi tiết theo từng bài.


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
VẬT LÝ 12 Chương 2 Bài 3 Vấn đề 1 Câu 1
Trắc nghiệm Dễ

Sóng truyền trên một sợi dây. Ở đầu dây cố định pha của sóng tới và của sóng phản xạ chênh lệch nhau một lượng bằng bao nhiêu? (k: nguyên)

2kπ - với k là số nguyên.

3π2+2kπ - với k là số nguyên.

(2k+1)π - với k là số nguyên.

π2+2kπ - với k là số nguyên.Advertisement

Các công thức liên quan


Sóng phản xạ cùng A, T, f với sóng tới

định nghĩa : Sóng phản xạ là sóng phản xạ bởi vật cản khi sóng truyền tới.

Sóng phản xạ cùng A, T, f với sóng tới

Vật cản cố định : sóng phản xạ ngược pha sóng tới

Vật cản tự do: sóng phản xạ cùng pha sóng tới.

hinh-anh-song-phan-xa-vat-ly-12-646-0


Xem thêm Sóng phản xạ - Vật lý 12

Advertisement

Biến số liên quan


f

 

Khái niệm:

Tần số dao động của sóng cơ là số dao động toàn phần mà sóng cơ thực hiện được trong 1 s.

 

Đơn vị tính: Hertz Hz

 

Lý thuyết lý thuyết sóng cơ lý 12


Xem thêm Tần số dao động của sóng cơ - Vật lý 12

AM

 

Khái niệm:

Biên độ của sóng cơ là biên độ dao động của một phần tử của môi trường có sóng truyền qua. Biên độ của sóng cơ tại mỗi điểm không phụ thuộc vào vị trí so với nguồn phát.

 

Đơn vị tính: mét m

 

Lý thuyết sóng cơ và sự truyền sóng cơ | SGK Vật lí lớp 12


Xem thêm Biên độ của dao động sóng cơ - Vật lý 12

Advertisement
Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…