Vấn đề 1: Sóng phản xạ.

Các công thức, câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề Vấn đề 1: Sóng phản xạ.

Advertisement

Vấn đề 1: Sóng phản xạ.

Chủ Đề Vật Lý

Công Thức Liên Quan

Sóng phản xạ - Vật lý 12

Sóng phản xạ cùng A, T, f với sóng tới

định nghĩa : Sóng phản xạ là sóng phản xạ bởi vật cản khi sóng truyền tới.

Sóng phản xạ cùng A, T, f với sóng tới

Vật cản cố định : sóng phản xạ ngược pha sóng tới

Vật cản tự do: sóng phản xạ cùng pha sóng tới.

Xem chi tiết

Câu Hỏi Liên Quan

Sóng truyền trên một sợi dây. Ở đầu dây cố định phase của sóng tới và của sóng phản xạ chênh lệch nhau một lượng bằng bao nhiêu? - Vật lý 12

Sóng truyền trên một sợi dây. Ở đầu dây cố định pha của sóng tới và của sóng phản xạ chênh lệch nhau một lượng bằng bao nhiêu? (k: nguyên)

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Độ lệch phase giữa sóng tới và sóng phản xạ trong hiện tượng giao thoa sóng.- Vật lý 12

Chọn câu đúng. Tại điểm phản xạ thì sóng phản xạ:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Lý thuyết sóng dừng. Độ lệch phase giữa sóng tới và sóng phản xạ.- Vật lý 12

Chọn câu đúng. Tại điểm phản xạ thì sóng phản xạ

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Khảo sát hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi. Đầu A nối với nguồn dao động, đầu B cố định thì sóng tới và sóng phản xạ tại B sẽ:- Vật lý 12

Khảo sát hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi. Đầu A nối với nguồn dao động, đầu B cố định thì sóng tới và sóng phản xạ tại B sẽ:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết