Xác định số bụng, nút trên dây đà.n hồi. Sóng dừng - Vật lý 12.

Vật lý 12.Sóng dừng xảy ra trên dây AB = 11cm với đầu B tự do, bước sóng bằng 4cm thì trên dây có bao nhiêu nút, bao nhiêu bụng? Hướng dẫn chi tiết.


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
VẬT LÝ 12 Chương 2 Bài 3 Vấn đề 3 Câu 4
Trắc nghiệm Dễ

Sóng dừng xảy ra trên dây AB=11 cm với đầu B tự do, bước sóng bằng 4 cm thì trên dây có:

 5 bụng, 5 nút.

6 bụng, 5 nút.

6 bụng, 6 nút.

5 bụng, 6 nút.Advertisement

Các công thức liên quan


Điều kiện có sóng dừng trên dây 1 đầu cố định ,1 đầu tự do 

l=k+0,5λ2=k+0,5v2f  , λmax=4l

Số bụng = số nút = k+1

Chiều dài dây bằng số lẻ lần nửa bước sóng

hinh-anh-dieu-kien-co-song-dung-tren-day-1-dau-co-dinh-1-dau-tu-do-vat-ly-12-649-0

Với v là vận tốc truyền sóng

f là tần số dao động của dây


Xem thêm

Advertisement

Biến số liên quan


f

Tần số dao động của sóng cơ là số dao động mà sóng cơ thực hiện trong 1 s

Đơn vị: Hz


Xem thêm

v

Vận tốc truyền sóng phụ thuộc vào môi trường truyền.

Đơn vị :m/s


Xem thêm

λ

Bước sóng là  khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dao động cùng pha hay khoảng cách giữa hai đỉnh sóng, hoặc tổng quát là giữa hai cấu trúc lặp lại của sóng, tại một thời điểm nhất định.

Đơn vị :m


Xem thêm

Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 9 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lý


Một ống sáo có chiều dài l = 68cm . Tốc độ truyền âm là v = 340m/s . Hoạ âm bậc 3 có tần số là

Một ống sáo có chiều dài l = 68cm . Tốc độ truyền âm là v = 340m/s . Hoạ âm bậc 3 có tần số là:

Trắc nghiệm Trung bình

Một sợi dây đàn hồi AB dài 1,2m đầu A cố định, đầu B tự do, dao động với tần số f z người ta thấy có 9 bụng. Tốc độ truyền sóng trên dây là:- Vật lý 12

Một sợi dây đàn hồi AB dài 1, 2 m đầu A cố định, đầu B tự do, dao động với tần số 85 H. Quan sát sóng dừng trên dây người ta thấy có 9 bụng. Tốc độ truyền sóng trên dây là:

Trắc nghiệm Dễ

Điều kiện để có sóng dừng trên dây? -Vật lý 12.

Cho một sợi dây đàn hồi có một đầu cố định và một đầu tự do. Để trên dây có sóng dừng thì chiều dài sợi dây phải thỏa mãn điều kiện:

Trắc nghiệm Dễ
Advertisement

Sóng dừng. Tốc độ truyền sóng trên dây là?- Vật lý 12.

Trong thí nghiệm về sóng dừng, trên một dây đàn hồi dài 1,5 m với một đầu cố định, một đầu tự do, người ta quan sát thấy ngoài đầu dây cố định trên dây còn 2 điểm khác không dao động. Biết khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp dây duỗi thẳng 0,05 s, tốc độ truyền sóng trên dây là:

Trắc nghiệm Trung bình

rên dây xuất hiện sóng dừng với 2 bó sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là? -Vật lý 12

Một dây đàn hồi AB thẳng đứng dài 60 cm. Đầu A gắn với nguồn dao động theo phương ngang có tần số dao động 25 Hz, đầu B thả tự do. Trên dây xuất hiện sóng dừng với 2 bó sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là:

Trắc nghiệm Dễ

Điều kiện để có sóng dừng. -Vật lý 12.

Để có sóng dừng xảy ra trên một sợi dây đàn hồi với một đầu dây cố định và một đầu tự do thì chiều dài của dây phải bằng:

Trắc nghiệm Dễ
Xem tất cả câu hỏi liên quan Làm bài tập
Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…