Vấn đề 1: Những định nghĩa cơ bản.

Các công thức, câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề Vấn đề 1: Những định nghĩa cơ bản.

Advertisement

Vấn đề 1: Những định nghĩa cơ bản.

Chủ Đề Vật Lý

Công Thức Liên Quan

Câu Hỏi Liên Quan

Vật lý 12: Trắc nghiệm: Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi có:

Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi có:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Trắc nghiệm: Sóng mặt nước gặp một khe chắn hẹp-Vật lý 12:

Khi một sóng mặt nước gặp một khe chắn hẹp có kích thước nhỏ hơn bước sóng thì:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Trắc nghiệm: Biên độ dao động của hai nguồn kết hợp-Vật lý 12

Trên mặt nước tại A, B có hai nguồn sóng kết hợp có phương trình uA=AcosωtuB=Acos(ωt+π). Những điểm nằm trên đường trung trực của AB sẽ:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên đoạn AB dao động với biên độ cực đại -Vật lý 12

Trong hiện tượng giao thoa sóng cơ học với hai nguồn kết hợp A và B thì khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên đoạn AB dao động với biên độ cực đại là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Chọn câu trả lời đúng. Hai sóng kết hợp là các nguồn sóng có:- Vật lý 12

Chọn câu trả lời đúng. Hai sóng kết hợp là các nguồn sóng có:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Xác định điều kiện về tọa độ của cực đại giao thoa.- Vật lý 12

Ký hiệu λ là bước sóng, d1d2 là hiệu khoảng cách từ điểm M đến các nguồn sóng kết hợp S1S2 trong một môi trường đồng tính. k = 0, ±1, ±2,… Điểm M sẽ luôn luôn dao động với biên độ cực đại nếu:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Biên độ của hai nguồn kết hợp tại 1 điểm.- Vật lý 12

Trên mặt thoáng chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B. Phương trình dao động tại A, B là uA=cosωt (cm); uB=cos(ωt+π) (cm). Tại O là trung điểm của AB sóng có biên độ:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Bài toán xác định biên độ dao động tổng hợp -Vật lý 12

Trên mặt thoáng chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B. Phương trình dao động tại A, B là uA=cos100πt(cm); uB=cos(100πt)(cm). Tại O là trung điểm của AB sóng có biên độ:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Chọn câu trả lời đúng khi nói về hiện tượng giao: - Vật lý 12

Chọn câu trả lời đúng. Hiện tượng giao thoa là hiện tượng:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Điều kiện để hai sóng giao thoa - Vật lý 12

Chọn câu trả lời đúng. Hai sóng nào sau đây không giao thoa được với nhau:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Khoảng cách giữa cực đại và cực tiểu giao thoa - Vật lý 12

Trong hiện tượng giao thoa sóng của hai nguồn kết hợp. Hai điểm liên tiếp nằm trên đoạn thẳng nối hai nguồn trong môi trường truyền sóng là một cực tiểu giao thoa và một cực đại giao thoa thì cách nhau một khoảng là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Số đường cực tiểu giao thoa của hai nguồn kết hợp dao động cùng tần số, cùng pha - Vật lý 12

Trong hiện tượng giao thoa sóng, hai nguồn kết hợp A và B dao động với cùng tần số và cùng pha ban đầu, số đường cực tiểu giao thoa nằm trong khoảng AB là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Bài toán xác định số đường cực đại giao thoa - Vật lý 12

Trong hiện tượng giao thoa sóng, hai nguồn kết hợp A và B dao động với cùng tần số và có độ lệch pha không đổi theo thời gian, số đường cực đại giao thoa nằm trong khoảng AB là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tính chất của biên độ dao động tổng hợp trong giao thoa sóng cơ học.- Vật lý 12

Trong hiện tượng giao thoa sóng, hai nguồn kết hợp A và B dao động với cùng tần số, cùng biên độ A và cùng pha ban đầu, các điểm nằm trên đường trung trực của AB:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tính chất của biên độ dao động tổng hợp trong giao thoa sóng cơ học.

Trong hiện tượng giao thoa sóng, hai nguồn kết hợp A và B dao động với cùng tần số, cùng biên độ A và dao động ngược pha, các điểm nằm trên đường trung trực của AB:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết