Các Công Thức, Câu Hỏi Về Vấn đề 1: Những định nghĩa cơ bản.

Vật lý 12. Những định nghĩa cơ bản về giao thoa sóng. Tổng hợp bài tập và hướng dẫn chi tiết.


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Các công thức, câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề Vấn đề 1: Những định nghĩa cơ bản.
Advertisement

Các lý thuyết liên quan


Chưa có lý thuyết nào liên quan

Chưa có lý thuyết nào liên quan !!

Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 15 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lý


Vật lý 12: Trắc nghiệm: Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi có:

Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi có:

Trắc nghiệm Dễ

Trắc nghiệm: Sóng mặt nước gặp một khe chắn hẹp-Vật lý 12:

Khi một sóng mặt nước gặp một khe chắn hẹp có kích thước nhỏ hơn bước sóng thì:

Trắc nghiệm Trung bình

Trắc nghiệm: Biên độ dao động của hai nguồn kết hợp-Vật lý 12

Trên mặt nước tại A, B có hai nguồn sóng kết hợp có phương trình uA=AcosωtuB=Acos(ωt+π). Những điểm nằm trên đường trung trực của AB sẽ:

Trắc nghiệm Trung bình
Advertisement

Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên đoạn AB dao động với biên độ cực đại -Vật lý 12

Trong hiện tượng giao thoa sóng cơ học với hai nguồn kết hợp A và B thì khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên đoạn AB dao động với biên độ cực đại là:

Trắc nghiệm Dễ

Chọn câu trả lời đúng. Hai sóng kết hợp là các nguồn sóng có:- Vật lý 12

Chọn câu trả lời đúng. Hai sóng kết hợp là các nguồn sóng có:

Trắc nghiệm Dễ

Xác định điều kiện về tọa độ của cực đại giao thoa.- Vật lý 12

Ký hiệu λ là bước sóng, d1d2 là hiệu khoảng cách từ điểm M đến các nguồn sóng kết hợp S1S2 trong một môi trường đồng tính. k = 0, ±1, ±2,… Điểm M sẽ luôn luôn dao động với biên độ cực đại nếu:

Trắc nghiệm Trung bình
Xem tất cả câu hỏi liên quan Làm bài tập
Advertisement

Học IELTS Miễn Phí

Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…