Chọn câu trả lời đúng khi nói về hiện tượng giao: - Vật lý 12

Vật lý 12.Khái niệm hiện tượng giao thoa. Vật ý 12. Hướng dẫn chi tiết kèm bài tập liên quan theo chủ đề.


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
VẬT LÝ 12 Chương 2 Bài 2 Vấn đề 1 Câu 9
Trắc nghiệm Dễ

Chọn câu trả lời đúng. Hiện tượng giao thoa là hiện tượng:

giao nhau của hai sóng tại một điểm trong môi trường.

tổng hợp của hai dao động kết hợp.

tạo thành các vân hình hyperbol trên mặt nước.

hai sóng khi gặp nhau tại một điểm có thể tăng cường nhau, hoặc triệt tiêu nhau, tuỳ theo lộ trình của chúng.Advertisement

Các công thức liên quan


φ hai nguồn không đổi

Cùng f , cùng phương

+ Hai nguồn kết hợp là hai nguồn dao động cùng phương cùng tần số (cùng chu kì, cùng tần số góc) và có hiệu số pha không thay đổi theo thời gian. Hai nguồn kết hợp cùng pha là hai nguồn đồng bộ.

+ Hai sóng do hai nguồn kết hợp cùng phát ra là hai sóng kết hợp.

+ Giao thoa sóng là sự tổng hợp của hai hay nhiều sóng kết hợp trong không gian, trong đó có những vị trí biên độ sóng tổng hợp được tăng cường hoặc bị giảm bớt.

hinh-anh-dieu-kien-giao-thoa-song-vat-ly-12-612-0


Xem thêm

Advertisement

Biến số liên quan


f

Tần số dao động của sóng cơ là số dao động mà sóng cơ thực hiện trong 1 s

Đơn vị: Hz


Xem thêm

φ

Hai điểm trên phương truyền sóng lệch pha một góc φ phụ thuộc vào khoảng cách và bước sóng.

 

Xem thêm

Advertisement
Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…