Biên độ của hai nguồn kết hợp tại 1 điểm.- Vật lý 12

Vật lý 12.Biên độ của hai nguồn kết hợp tại 1 điểm. Vật lý 12. Sóng cơ học. Hướng dẫn chi tiết theo từng bài.


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
VẬT LÝ 12 Chương 2 Bài 2 Vấn đề 1 Câu 7
Trắc nghiệm Trung bình

Trên mặt thoáng chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B. Phương trình dao động tại A, B là uA=cosωt (cm); uB=cos(ωt+π) (cm). Tại O là trung điểm của AB sóng có biên độ:

0 cm.

2 cm.

1 cm.

2 cm.Advertisement

Các công thức liên quan


AM=2.AcosπS2M-S1Mλ-φ2

AM :Biên độ tổng hợp tại M

AM2A

d2=S2M;d1=S1M

φ=φ2-φ1


Xem thêm Biên độ của sóng tổng hợp tại M - Vật lý 12

Advertisement

Biến số liên quan


λ

 

Khái niệm:

Bước sóng là khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dao động cùng pha hay khoảng cách giữa hai đỉnh sóng, hoặc tổng quát là giữa hai cấu trúc lặp lại của sóng, tại một thời điểm nhất định.

 

Đơn vị tính: mét (m)


Xem thêm Bước sóng của sóng cơ - Vật lý 12

AM

 

Khái niệm:

Biên độ của sóng cơ là biên độ dao động của một phần tử của môi trường có sóng truyền qua. Biên độ của sóng cơ tại mỗi điểm không phụ thuộc vào vị trí so với nguồn phát.

 

Đơn vị tính: mét m

 

Lý thuyết sóng cơ và sự truyền sóng cơ | SGK Vật lí lớp 12


Xem thêm Biên độ của dao động sóng cơ - Vật lý 12

S1S2

 

Khái niệm:

Khoảng cách giữa hai nguồn phát sóng cơ là khoảng cách giữa hai nguồn S1S2.

 

Đơn vị tính: centimét cm

 

Giao thoa sóng là gì? Bài tập giao thoa sóng


Xem thêm Khoảng cách giữa hai nguồn phát sóng cơ - Vật lý 12

d1, d2

 

Khái niệm:

d1, d2 là khoảng cách từ các điểm đang xét đến nguồn phát sóng (d1=S1M; d2=S2M).

 

Đơn vị tính: centimét cm

 


Xem thêm Khoảng cách từ điểm đang xét đến nguồn phát sóng - Vật lý 12

Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 7 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lýTrên mặt nước tại A, B có hai nguồn sóng kết hợp có phương trình uA=AcosωtuB=Acos(ωt+π). Những điểm nằm trên đường trung trực của AB sẽ:

Trắc nghiệm Trung bình
Xem thêm Trắc nghiệm: Biên độ dao động của hai nguồn kết hợp-Vật lý 12

Trên mặt thoáng chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B. Phương trình dao động tại A, B là uA=cos100πt(cm); uB=cos(100πt)(cm). Tại O là trung điểm của AB sóng có biên độ:

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Bài toán xác định biên độ dao động tổng hợp -Vật lý 12

Trong hiện tượng giao thoa sóng, hai nguồn kết hợp A và B dao động với cùng tần số, cùng biên độ A và cùng pha ban đầu, các điểm nằm trên đường trung trực của AB:

Trắc nghiệm Trung bình
Xem thêm Tính chất của biên độ dao động tổng hợp trong giao thoa sóng cơ học.- Vật lý 12
Advertisement

Trong hiện tượng giao thoa sóng, hai nguồn kết hợp A và B dao động với cùng tần số, cùng biên độ A và dao động ngược pha, các điểm nằm trên đường trung trực của AB:

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Tính chất của biên độ dao động tổng hợp trong giao thoa sóng cơ học.

Giả sử phương trình sóng tại hai nguồn kết hợp A, B là: uA=uB=Acosωt. Xét một điểm M trên mặt chất lỏng cách A, B lần lượt là d1, d2. Coi biên độ sóng không thay đổi khi truyền đi. Biên độ sóng tổng hợp tại M là:

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Coi biên độ sóng không thay đổi khi truyền đi. Biên độ sóng tổng hợp tại M là?

Trên bề mặt chất lỏng, hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 6 cm dao động ngược pha với tần số 20 Hz, biên độ a=2 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 60 cm/s. Biên độ dao động tại điểm M trên mặt chất lỏng cách A 8 cm, cách B là 9 cm là:

Trắc nghiệm Trung bình
Xem thêm Biên độ dao động tại điểm M trên mặt chất lỏng cách A 8cm, cách B là 9cm là bao nhiêu?- Vật lý 12
Xem tất cả câu hỏi liên quan Làm bài tập
Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…