Điều kiện giao thoa sóng - Vật lý 12

φ hai nguồn không đổi

Cùng f , cùng phương

Vật lý 12.Điều kiện giao thoa sóng. Hướng dẫn chi tiết.


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Điều kiện giao thoa sóng - Vật lý 12

φ hai nguồn không đổi

Cùng f , cùng phương

+ Hai nguồn kết hợp là hai nguồn dao động cùng phương cùng tần số (cùng chu kì, cùng tần số góc) và có hiệu số pha không thay đổi theo thời gian. Hai nguồn kết hợp cùng pha là hai nguồn đồng bộ.

+ Hai sóng do hai nguồn kết hợp cùng phát ra là hai sóng kết hợp.

+ Giao thoa sóng là sự tổng hợp của hai hay nhiều sóng kết hợp trong không gian, trong đó có những vị trí biên độ sóng tổng hợp được tăng cường hoặc bị giảm bớt.

hinh-anh-dieu-kien-giao-thoa-song-vat-ly-12-612-0

Advertisement

Biến số liên quan


f

 

Khái niệm:

Tần số dao động của sóng cơ là số dao động toàn phần mà sóng cơ thực hiện được trong 1 s.

 

Đơn vị tính: Hertz Hz

 


Xem thêm Tần số dao động của sóng cơ - Vật lý 12

φ

 

Khái niệm:

φ là độ lệch pha của hai điểm trên phương truyền sóng, độ lệch pha phụ thuộc vào khoảng cách giữa hai điểm đang xét và bước sóng.

 

Đơn vị tính: Radian (rad)

 


Xem thêm Độ lệch pha của hai điểm trên phương truyền sóng - Vật lý 12

Advertisement

Các công thức liên quan


λ=vf=v.T=n-1l

Bước sóng  λ : là khoảng cách giữa hai phần tử của sóng gần nhau nhất trên phương truyền sóng dao động cùng pha. Bước sóng cũng là quãng đường mà sóng truyền đi được trong một chu kỳ.

Bước sóng của sóng cơ tỉ lệ thuận với vận tốc truyền sóng và ti lệ nghịch với tần số sóng

λ : Bước sóng m

f: Tần số sóng Hz

T:Chu kì sóng s

v: Vận tốc truyền sóng m/s

l:Khoảng cách giữa n đỉnh sóng


Xem thêm Bước sóng của sóng cơ - Vật lý 12

l=n-1λ=n-1vf

l:Khoảng cách giữa n đỉnh sóngcm

λ:Bước sóng cm


Xem thêm Khoảng cách giữa n đỉnh sóng - vật lý 12

uM=Acosωt+φ±2πxλ=Acos2πtT+φ2π±xλ   t>xvv=hê sô thê sô x

uO=Acosωt+φ

- : Sóng truyền từ O đến M chiều dương

+:Sóng truyền từ M đến O chiều âm

A: Biên độ dao động cm

ω: Tần số góc của dao động sóng rad/s

x: Vị trí M so với O cm

λ: Bước sóng cm

t>xv có ý nghĩa là thời gian ta xét trạng thái dao động tại M phải lớn thời gian sóng truyền tới M.


Xem thêm Phương trình li độ sóng tại M từ nguồn O -Vật lý 12


φ=2πxλ=k2πxM=kλ  (κ)

Vị trí cùng pha với nguồn bằng số nguyên lần bước sóng


Xem thêm Vị trí M cùng pha với nguồn O - Vật lý 12

Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 5 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lýKhi một sóng mặt nước gặp một khe chắn hẹp có kích thước nhỏ hơn bước sóng thì:

Trắc nghiệm Trung bình
Xem thêm Trắc nghiệm: Sóng mặt nước gặp một khe chắn hẹp-Vật lý 12:
Advertisement

Chọn câu trả lời đúng. Hiện tượng giao thoa là hiện tượng:

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Chọn câu trả lời đúng khi nói về hiện tượng giao: - Vật lý 12

Chọn câu trả lời đúng. Hai sóng nào sau đây không giao thoa được với nhau:

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Điều kiện để hai sóng giao thoa - Vật lý 12
Xem tất cả câu hỏi liên quan Làm bài tập
Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…