Vấn đề 3: Đặc trưng sinh lý của sóng âm.

Các công thức, câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề Vấn đề 3: Đặc trưng sinh lý của sóng âm.

Vấn đề 3: Đặc trưng sinh lý của sóng âm.

Chủ Đề Vật Lý

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Công Thức Liên Quan

Âm sắc - Vật lý 12

Phân biệt các nguồn âm khi cùng f, L

Đặc trưng sinh lý giúp ta phân biệt các âm có cùng độ cao , mức cường độ âm từ các nguồn khác nhau

Âm thanh do người hay một nhạc cụ phát ra có đồ thị được biểu diễn theo thời gian có dạng biến thiên tuần hoàn theo thời gian

Xem chi tiết
Advertisement

Câu Hỏi Liên Quan

Trắc nghiệm lý thuyết: Tìm câu trả lời đúng về đặc trưng sinh lý của âm-Vật lý 12:

Chọn câu trả lời không đúng trong các câu sau:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết
Advertisement

Hai âm có cùng độ cao, chúng có đặc điểm nào trong các đặc điểm sau?- Vật lý 12

Hai âm có cùng độ cao, chúng có đặc điểm nào trong các đặc điểm sau?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Trắc nghiệm : Cảm giác về âm-Vật lý 12:

Cảm giác về âm phụ thuộc những yếu tố nào sau đây ?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Trắc nghiệm về độ cao và tần số của âm-Vật lý 12:

Độ cao của âm phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây ?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết
Advertisement

Đồ thị biểu diễn âm thanh theo thời gian-Vật lý 12:

Âm thanh do người hay một nhạc cụ phát ra có đồ thị được biểu diễn theo thời gian có dạng

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Một âm LA của đàn dương cầm (pianô) và một âm LA của đàn vĩ cầm (violon) có thể có cùng- Vật lý 12

Chọn câu trả lời không đúng. Một âm LA của đàn dương cầm (pianô) và một âm LA của đàn vĩ cầm (violon) có thể có cùng

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Hai âm RÊ và SOL của cùng một dây đàn ghi ta có thể có cùng - Vật lý 12

Hãy chọn câu đúng. Hai âm RÊ và SOL của cùng một dây đàn ghi ta có thể có cùng

 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết
Advertisement

Tiếng đàn oocgan nghe giống hệt tiếng đàn pianô vì chúng có cùng?-Vật lý 12

Hãy chọn câu đúng. Tiếng đàn oocgan nghe giống hệt tiếng đàn pianô vì chúng có cùng

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Âm sắc của một âm là một đặc trưng sinh lí tương ứng với đặc trưng vật lí nào dưới đây của âm ?- Vật lý 12

Âm sắc của một âm là một đặc trưng sinh lí tương ứng với đặc trưng vật lí nào dưới đây của âm ?

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Trắc nghiệm lý thuyết: Ứng dụng của sóng âm trong nhạc cụ - Vật lý 12:

Hãy chọn câu đúng. Âm do hai nhạc cụ khác nhau phát ra luôn luôn khác nhau về

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết
Advertisement

Tin Tức Liên Quan