Bài 4: Sóng âm

Các công thức, câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề Bài 4: Sóng âm

Advertisement

Bài 4: Sóng âm

Chủ Đề Vật Lý

Lý thuyết Liên Quan

Công Thức Liên Quan

Thời gian sóng tới và âm phản xạ - Vật lý 12

Thời gian sóng tới và phản xạ

t1=vS=λ .fSt=t1+t1'=2Sv 

Thời gian giữa 2 sóng

t=t1-t2=Sv1-Sv2

giả sử sóng truyền qua môi trường n1 từ A đến B sau đó phản xạ về A:

t1=Sv1   Thời gian của sóng 1

t1'=Sv1t2=Sv2 Thời gian của sóng phản xạ t'1 ,thời gian của sóng truyền qua chất liệu khác t2

t=t1+t1'=2Sv=2Sλf

t=t1-t2=Sv1-Sv2

Xem chi tiết

Mức cường độ âm - Vật lý 12

L=10lgII0   dB   ; L=10lgI2I1=20lgR1R2  (dB)1 B=10 dB

Đặc trưng cho độ to của âm

Tai người nghe được âm thanh L=0  130 dB

Xem chi tiết

Âm sắc - Vật lý 12

Phân biệt các nguồn âm khi cùng f, L

Đặc trưng sinh lý giúp ta phân biệt các âm có cùng độ cao , mức cường độ âm từ các nguồn khác nhau

Âm thanh do người hay một nhạc cụ phát ra có đồ thị được biểu diễn theo thời gian có dạng biến thiên tuần hoàn theo thời gian

Xem chi tiết

Hộp cộng hưởng âm - Vật lý 12

Hộp cộng hưởng có tác dụng làm tăng cường độ âm

Hộp cộng hưởng âm : có tác dụng làm tăng mức cường độ âm.Tùy theo vật liệu cộng hưởng âm sinh ra khác nhau và tạo ra nét đồ thi dao động âm riêng.

Ví dụ hộp đàn: guitar , piano

Xem chi tiết

Câu Hỏi Liên Quan

Một người gõ một nhát búa trên đường ray và cách đó 528m, một người áp tai vào đường ray nghe thấy tiếng gõ sớm hơn 1,5s so với tiếng gõ nghe được trong không khí - vật lý 12

Một người gõ một nhát búa trên đường ray và cách đó 528 m, một người áp tai vào đường ray nghe thấy tiếng gõ sớm hơn 1,5 s so với tiếng gõ nghe được trong không khí. Tốc độ âm trong không khí là 330 m/s. Tốc độ âm trên đường ray là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tốc độ âm trong không khí và trong nước lần lượt là 330m/s và 1450m/s. Khi âm truyền từ trong không khí vào nước thì bước sóng của nó tăng lên bao nhiêu lần ?-Vật lý 12

Tốc độ âm trong không khí và trong nước lần lượt là 330 m/s1450 m/s. Khi âm truyền từ trong không khí vào nước thì bước sóng của nó tăng lên bao nhiêu lần ? 

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Một người đứng ở gần chân núi hét lớn tiếng thì sau 7s nghe thấy tiếng vang từ núi vọng lại. Biết tốc độ âm trong không khí là 330m/s. Khoảng cách từ chân núi đến người đó bằng- Vật lý 12

Một người đứng ở gần chân núi hét lớn tiếng thì sau 7 snghe thấy tiếng vang từ núi vọng lại. Biết tốc độ âm trong không khí là 330 m/s. Khoảng cách từ chân núi đến người đó bằng

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Một người đứng ở điểm M cách nguồn âm S1 một đoạn 3m, cách nguồn âm S2= 3,375m. Biết S1và S2 dao động cùng pha. - Vật lý 12

Một người đứng ở điểm M cách nguồn âm S1 một đoạn 3 m, cách nguồn âm S2 một đoạn  3,375 m. Biết S1S2 dao động cùng pha. Tốc độ của sóng âm trong không khí v=330 m/s. Tại điểm M người quan sát không nghe được âm thanh từ hai loa S1, S2. Bước sóng dài nhất của âm là

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Trắc nghiệm lý thuyết về ngưỡng nghe của tai -Vật lý 12:

Tai con người có thể nghe được những âm có mức cường độ âm ở trong khoảng

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Trắc nghiệm lý thuyết về Hộp cộng hưởng -Vật lý 12:

Hộp cộng hưởng có tác dụng

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Trắc nghiệm lý thuyết - Sự phân biệt âm thanh với hạ âm và siêu âm dựa trên-Vật lý 12:

Sự phân biệt âm thanh với hạ âm và siêu âm dựa trên

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Biết tốc độ truyền âm trong nước là 1400m/s. Độ sâu của biển tại nơi đó là?- Vật lý 12

Một máy đo độ sâu của biển dựa vào nguyên lý phản xạ sóng siêu âm, sau khi phát sóng siêu âm được 0,8s thì nhận được tín hiệu siêu âm phản xạ lại. Biết tốc độ truyền âm trong nước là 1400 m/s. Độ sâu của biển tại nơi đó là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Khi cường độ âm tăng gấp 10 lần thì mức cường độ âm tăng 10 dB. Khi cường độ âm tăng 100 lần thì mức cường độ âm tăng? - Vật lý 12

Khi cường độ âm tăng gấp 10 lần thì mức cường độ âm tăng 10 dB. Khi cường độ âm tăng 100 lần thì mức cường độ âm tăng

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là 10^-5 W/m2. - Vật lý 12

Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là 10-5  W/m2. Biết cường độ âm chuẩn là I0 =10-12 W/m2.Mức cường độ âm tại điểm đó bằng

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Biết ngưỡng nghe của âm đó là Io=0,1n W/m2. Cường độ của âm đó tại A là - Vật lý 12

Tại một điểm A nằm cách nguồn âm N (nguồn điểm) một khoảng NA = 1 m, có mức cường độ âm là LA= 90 dB. Biết ngưỡng nghe của âm đó là I0= 0,1 nW/m2. Cường độ của âm đó tại A là 

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Hai âm có mức cường độ âm chênh lệch nhau 20 dB. Tỉ số cường độ âm của chúng là - Vật lý 12.

Hai âm có mức cường độ âm chênh lệch nhau 20 dB. Tỉ số cường độ âm của chúng là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Ở các rạp hát người ta thường ốp tường bằng các tấm nhung, dạ. Người ta làm như vậy để làm gì ?- Vật lý 12

Ở các rạp hát người ta thường ốp tường bằng các tấm nhung, dạ. Người ta làm như vậy để làm gì ?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Trắc nghiệm lý thuyết về đặc trưng vật lý của sóng âm - Vật lý 12:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Trắc nghiệm lý thuyết về đặc trưng của sóng âm- Vật lý 12:

Phát biểu nào sau đây là đúng ?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Trắc nghiệm lý thuyết về sự thay đổi môi trường truyền sóng- Vật lý 12:

Khi truyền âm từ không khí vào trong nước, kết luận nào không đúng?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tốc truyền âm nói chung lớn nhất trong môi trường.- Vật lý 12

Chọn kết luận đúng. Tốc truyền âm nói chung lớn nhất trong môi trường

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Nếu trong diện tích  S1 xét một diện tích S2=S1/4 và cho biên độ sóng tăng gấp đôi thì năng lượng sóng truyền trong một đơn vị thời gian qua S2  bằng bao nhiêu- Vật lý 12

Năng lượng sóng truyền trong một đơn vị thời gian qua một đơn vị diện tích nhỏ S1 vuông góc với phương truyền sóng bằng W1. Nếu trong diện tích S1 xét một diện tích S2= S1/4 và cho biên độ sóng tăng gấp đôi thì năng lượng sóng truyền trong một đơn vị thời gian qua S2 bằng bao nhiêu ?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Hỏi một nguồn âm có công suất 1mW thì người đứng cách nguồn xa nhất là bao nhiêu thì còn nghe được âm thanh do nguồn đó phát ra. - Vật lý 12

Cường độ âm thanh nhỏ nhất mà tai người có thể nghe được là 4.10-12 W/m2. Hỏi một nguồn âm có công suất 1 mW thì người đứng cách nguồn xa nhất là bao nhiêu thì còn nghe được âm thanh do nguồn đó phát ra. Bỏ qua mọi mất mát năng lượng, coi sóng âm là sóng cầu.

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Mức cường độ âm do một nguồn âm S gây ra tại một điểm M là L. . Khoảng cách SM là- Vật lý 12

Mức cường độ âm do một nguồn âm S gây ra tại một điểm M là L. Nếu tiến thêm một khoảng d=50 m thì mức cường độ âm tăng thêm 10 dB. Khoảng cách SM là

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Khi người đó tiến ra xa nguồn âm thêm một khoảng 20m thì cường độ âm giảm chỉ còn bằng I/4. Khoảng cách d là - Vật lý 12

Một người đứng cách một nguồn âm một khoảng là d thì cường độ âm là I. Khi người đó tiến ra xa nguồn âm thêm một khoảng 20 m thì cường độ âm giảm chỉ còn bằng I/4. Khoảng cách d là

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Một lá thép mỏng, một đầu cố định, đầu còn lại được kích thích để dao động với chu kì không đổi và bằng 0,08s. Âm do lá thép phát ra là - Vật lý 12

Một lá thép mỏng, một đầu cố định, đầu còn lại được kích thích để dao động với chu kì không đổi và bằng 0.08 s. Âm do lá thép phát ra là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tại một điểm M cách nguồn 5m mức cường độ âm có giá trị là - Vật lý 12

Một nguồn âm được coi như một nguồn điểm có công suất 3 μW. Biết cường độ âm chuẩn là I0= 10-12 W/m2. Tại một điểm M cách nguồn 5m mức cường độ âm có giá trị là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Một máy địa chấn ghi được cả sóng S và sóng P cho thấy rằng sóng S đến sớm hơn sóng P là 4 phút. Tâm động đất ở cách máy ghi là - Vật lý 12

Một cơn động đất phát đồng thời hai sóng trong đất: sóng ngang (S) và sóng dọc (P). Biết rằng vận tốc của sóng S là 34,5 km/svà của sóng P là 8 km/s. Một máy địa chấn ghi được cả sóng S và sóng P cho thấy rằng sóng S đến sớm hơn sóng P là 4 phút. Tâm động đất ở cách máy ghi là

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Trắc nghiệm lý thuyết: Tìm câu trả lời đúng về đặc trưng sinh lý của âm-Vật lý 12:

Chọn câu trả lời không đúng trong các câu sau:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Hai âm có cùng độ cao, chúng có đặc điểm nào trong các đặc điểm sau?- Vật lý 12

Hai âm có cùng độ cao, chúng có đặc điểm nào trong các đặc điểm sau?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Trắc nghiệm : Cảm giác về âm-Vật lý 12:

Cảm giác về âm phụ thuộc những yếu tố nào sau đây ?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Trắc nghiệm về độ cao và tần số của âm-Vật lý 12:

Độ cao của âm phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây ?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Đồ thị biểu diễn âm thanh theo thời gian-Vật lý 12:

Âm thanh do người hay một nhạc cụ phát ra có đồ thị được biểu diễn theo thời gian có dạng

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Một âm LA của đàn dương cầm (pianô) và một âm LA của đàn vĩ cầm (violon) có thể có cùng- Vật lý 12

Chọn câu trả lời không đúng. Một âm LA của đàn dương cầm (pianô) và một âm LA của đàn vĩ cầm (violon) có thể có cùng

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Hai âm RÊ và SOL của cùng một dây đàn ghi ta có thể có cùng - Vật lý 12

Hãy chọn câu đúng. Hai âm RÊ và SOL của cùng một dây đàn ghi ta có thể có cùng

 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tiếng đàn oocgan nghe giống hệt tiếng đàn pianô vì chúng có cùng?-Vật lý 12

Hãy chọn câu đúng. Tiếng đàn oocgan nghe giống hệt tiếng đàn pianô vì chúng có cùng

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Âm sắc của một âm là một đặc trưng sinh lí tương ứng với đặc trưng vật lí nào dưới đây của âm ?- Vật lý 12

Âm sắc của một âm là một đặc trưng sinh lí tương ứng với đặc trưng vật lí nào dưới đây của âm ?

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Trắc nghiệm lý thuyết: Ứng dụng của sóng âm trong nhạc cụ - Vật lý 12:

Hãy chọn câu đúng. Âm do hai nhạc cụ khác nhau phát ra luôn luôn khác nhau về

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Một dây đàn chiều dài l, biết tốc độ truyền sóng ngang theo dây đàn bằng v. Tần số của âm cơ bản do dây đàn phát ra bằng- Vật lý 12

Một dây đàn chiều dài l, biết tốc độ truyền sóng ngang theo dây đàn bằng v. Tần số của âm cơ bản do dây đàn phát ra bằng

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Một ống sáo hở hai đầu tạo sóng dừng cho âm cực đại ở hai đầu sáo, ở giữa có hai nút. Chiều dài ống sáo là 80cm. Bước sóng của âm là- Vật lý 12

Một ống sáo hở hai đầu tạo sóng dừng cho âm cực đại ở hai đầu sáo, ở giữa có hai nút. Chiều dài ống sáo là 80 cm. Bước sóng của âm là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Đối với âm cơ bản và hoạ âm bậc 2 do cùng một dây đàn ghi ta phát ra thì?- Vật lý 12

Đối với âm cơ bản và hoạ âm bậc 2 do cùng một dây đàn ghi ta phát ra thì

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Liên hệ giữa tần số và lực căng dây đàn - Vật lý 12:

Để tăng gấp đôi tần số của âm do dây đàn phát ra ta phải

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tần số do dây đàn phát ra không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây ? - Vật lý 12

Tần số do dây đàn phát ra không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây ?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Một người đứng ở vị trí cách S1 một đoạn 3m . Để người đó không nghe rõ được âm thì tần số nhỏ nhất của âm là - Vật lý 12

Cho hai nguồn âm S1,S2 phát ra hai âm có cùng tần số .Tốc độ sóng âm trong không khí là 330 m/s .Một người đứng ở vị trí cách S1 một đoạn 3 m , cách S2 một đoạn 3,375 m . Để người đó không nghe rõ được âm thì tần số nhỏ nhất của âm là 

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Khi cường độ âm tăng lên 1000 lần thì mức cường độ âm sẽ - Vật lý 12

Khi cường độ âm tăng lên 1000 lần thì mức cường độ âm sẽ

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Để âm do nguồn không làm đau tai thì giá trị d tối thiểu là.- Vật lý 12

Ngưỡng đau tai người bằng 10 W/m2.Cho một nguồn âm cách tai một khoảng d , nguồn phát công suất 125,6 W. Để âm do nguồn không làm đau tai thì giá trị d tối thiểu là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Mức cường độ của âm do nguồn gây ra tại một điểm cách nguồn 1km bằng 70dB. Công suất nguồn âm là - Vật lý 12

Ngưỡng nghe của âm là Io=10-12 W/m2 . Mức cường độ của âm do nguồn gây ra tại một điểm cách nguồn 1 km bằng 70 dB. Công suất nguồn âm là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tại một điểm A ta đo được mức độ cường độ âm là L=70dB . Cường độ âm I tại A có giá trị - Vật lý 12

Một nguồn âm O xem như nguồn điểm , phát âm trong môi trường đẳng hướng và không hấp thụ âm.  Ngưỡng nghe của âm đó là Io=10-12 W/m2 . Tại một điểm A ta đo được mức độ cường độ âm là L=70 dB . Cường độ âm I tại A có giá trị

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Hai âm có mức  cường độ chênh lệch 2dB. Tỉ số cường độ âm của chúng ta là  - Vật lý 12

Hai âm có mức  cường độ chênh lệch 2 dB. Tỉ số cường độ âm của chúng ta là 

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Mức nghe cường độ âm tại điểm M cách nguồn âm một khoảng 3m là  - Vật lý 12

Một nguồn âm S có công suất 0,05 W . Biết ngưỡng nghe Io=10-12 W/m2 . Mức nghe cường độ âm tại điểm M cách nguồn âm một khoảng 3 m là 

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Một nguồn âm S đặt cách tai một quan sát viên một khoảng d = 1,2m . Giá trị tối thiểu của công suất nguồn âm phải bằng bao nhiêu để âm do S phát ra bắt đầu làm đau tai-- Vật lý 12

Một nguồn âm S đặt cách tai một quan sát viên một khoảng d=1,2 m . Giá trị tối thiểu của công suất nguồn âm phải bằng bao nhiêu để âm do S phát ra bắt đầu làm đau tai .Biết ngưỡng đau bằng 10 W/m2

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Để đảm bảo an toàn lao động cho công nhân , mức cường độ âm trong phân xưởng nhà máy phải không vượt quá 85dB. Biết cường độ âm chuẩn  10^-12W/m2 . Cường độ âm cực đại của nhà máy là - Vật lý 12

Để đảm bảo an toàn lao động cho công nhân , mức cường độ âm trong phân xưởng nhà máy phải không vượt quá 85 dB. Biết cường độ âm chuẩn 10-12 W/m2  . Cường độ âm cực đại của nhà máy là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Mức cường độ âm do loa tạo ra tại điểm M là 97dB. Khoảng cách từ M đến A là - Vật lý 12

Loa của một máy thu thanh có công suất P=1 W . Mức cường độ âm do loa tạo ra tại điểm M là 97 dB. Khoảng cách từ M đến A là 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Một máy bay bay ở độ cao 100m , mức cường độ âm ở mặt đất là 120dB. Để mức cường độ âm ở mặt đất là 100dB thì máy bay phia bay ở độ cao- Vật lý 12

Một máy bay bay ở độ cao 100 m , mức cường độ âm ở mặt đất là 120 dB. Để mức cường độ âm ở mặt đất là 100 dB thì máy bay phia bay ở độ cao

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Khi cường độ tăng lên một lượng 10^-6W/m2 thì mức cường độ âm ở mặt đất là 2.10^-3dB . Giá trị I là  - Vật lý 12

Một loa phát âm cường độ I . Khi cường độ tăng lên một lượng 10-6 W/m2 thì mức cường độ âm ở mặt đất tăng thêm một lượng là 2.10-3 dB . Giá trị I là bao nhiêu?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tốc độ truyền âm trong không khí là 330m/s , trong nước là 1435m/s . Một âm có bước sóng trong không khí là 50cm thì khi truyền trong nước có bước sóng là -Vật lý 12

Tốc độ truyền âm trong không khí là 330 m/s , trong nước là 1435 m/s . Một âm có bước sóng trong không khí là 50 cmthì khi truyền trong nước có bước sóng là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Một người gõ nhát búa vào đường ray bằng sắt , ở cách đó 1056m một người khác áp tai vào đường ray thì nghe thấy 2 tiếng búa cách nhau 3 giây . , vận tốc truyền âm trong đường sắt là- Vật lý 12

Một người gõ nhát búa vào đường ray bằng sắt , ở cách đó 1056 m một người khác áp tai vào đường ray thì nghe thấy 2 tiếng búa cách nhau 3 giây . Biết tốc độ truyền âm trong không khí là 330 m/s , vận tốc truyền âm trong đường sắt là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Một sóng âm có tần số 510 Hz lan truyền trong không khí với tốc độ 340m/s  , độ lệch pha của sóng tại hai điểm có hiệu đường đi từ nguồn đến bằng 50cm là:- Vật lý 12

Một sóng âm có tần số 510 Hz lan truyền trong không khí với tốc độ 340 m/s  , độ lệch pha của sóng tại hai điểm có hiệu đường đi từ nguồn đến bằng 50 cm là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng cách nhau 25cm luôn lệch pha nhau một góc π/4  . Tốc độ truyền sóng trong nước là - Vật lý 12

Một nguồn âm chìm trong nước có tần số f=500 Hz . Hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng cách nhau 25 cmluôn lệch pha nhau một góc π4rad . Tốc độ truyền sóng trong nước là 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Một ống sáo có chiều dài l = 68cm . Tốc độ truyền âm là v = 340m/s . Hoạ âm bậc 3 có tần số là

Một ống sáo có chiều dài l = 68cm . Tốc độ truyền âm là v = 340m/s . Hoạ âm bậc 3 có tần số là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Một dây đàn dài l = 80cm có hoạ tần bậc 2 là f=500Hz .Tốc độ truyền sóng trên dây là - Vật lý 12

Một dây đàn dài l=80 cm có hoạ tần bậc 2 là f=500 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là 

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Tải Sách PDF Miễn Phí

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.