Advertisement
 Xem tất cả

Quãng đường vật đi được sau 0,375s tính từ thời điểm ban đầu bằng bao nhiêu?

Vật lý 12. Dao động điều hòa. Xác định quãng đường vật di chuyển. Hướng dẫn chi tiết.


VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 3 Câu 21
Trắc nghiệm Khó

Một vật dao động điều hoà có phương trình dao động : x = 5cos (4πt + π3 )   (x đo bằng cm, t đo bằng s). Quãng đường vật đi được sau 0,375s tính từ thời điểm ban đầu bằng bao nhiêu?

10cm. 

15cm. 

12,5cm.

16,8cm.Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement