Advertisement
 Xem tất cả

Tốc độ trung bình của vật khi đi từ x=A đến x=(-A/2) là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải bài tập tìm tốc độ trung bình của vật dao động điều hòa. Vật lý 12.


VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 6 Câu 2
Trắc nghiệm Trung bình

Một vật đang dao động điều hòa với chu kỳ T. Trong thời gian ngắn nhất khi đi từ vị trí x = A  đến x = -A2 tốc độ trung bình của chất điểm là bao nhiêu?

6AT.

9A2T.

3A2T.

4AT.Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement