Advertisement
 Xem tất cả

Tốc độ trung bình của vật trong một chu kì dao động bằng:

Vật lý 12. Tốc độ trung bình của vật trong một chu kì dao động bằng bao nhiêu? Hướng dẫn chi tiết.


VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 6 Câu 7
Trắc nghiệm Trung bình

Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 5cos (2πt - π6 )(cm). Tốc độ trung bình của vật trong một chu kì dao động bằng:

20m/s.

20cm/s. 

5cm/s. 

10cm/s. Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement