Advertisement
 Xem tất cả

Chu kì của dao động. 

Chu kì của dao động là gì? Vật Lý 12. Hướng dẫn chi tiết.


Làm bài tập

T

Chu kì của dao động.

 

Khái niệm: Dao động là sự chuyển động lặp đi lặp lại nhiều lần quanh vị trí cân bằng của vật. Khoảng thời gian ngắn nhất mà vật lặp lại vị trí cũ được gọi là chu kì của dao động (hay khoảng thời gian để vật hoàn thành một dao động).

 

Đơn vị tính: s.

Advertisement
Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement