Advertisement
 Xem tất cả

Xác định thời điểm vật qua vị trí x=5cm lần 2009 theo chiều dương.

Vật lý 12. Xác định thời điểm vật qua vị trí x=5cm lần 2009 theo chiều dương. Hướng dẫn chi tiết và tổng hợp những bài tập tương tự.


VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 9 Câu 4
Trắc nghiệm Khó

Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 10cos(10πt)(cm). Thời điểm vật đi qua vị trí N có li độ xN= 5cm lần thứ 2009 theo chiều dương là

4018s.

408,1s.

410,8s.

401,77s.Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement