Advertisement

 

Đánh giá nội dung cho Xác định thời điểm vật qua vị trí x=5cm lần 2009 theo chiều dương. 

 Quay lại

Đánh giá của bạn là rất quan trọng!

Nội dung trên Công Thức Vật Lý sẽ được hiển thị dựa trên các phiếu bâu này. Vì vậy chúng mình cần xác nhận thông tin email của bạn.


Advertisement