Advertisement
 Xem tất cả

Chu kì dao động của vật khi biết vận tốc và gia tốc

Tìm chu kì dao động khi biết vận tốc cực đại và gia tốc cực đại


VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 1 Câu 29
Trắc nghiệm Dễ

Vận tốc của một vật dao động điều hoà khi đi qua vị trí cân bằng là 1cm/s và gia tốc của vật khi ở vị trí biên là 1,57cm/s2. Chu kì dao động của vật là?

3,14s

6,28s

4s

2sAdvertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement