Advertisement
 Xem tất cả

Vận tốc chất điểm tại vị trí cân bằng

Bài tập xác định vận tốc chất điểm tại vị trí cân bằng.


VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 1 Câu 1
Trắc nghiệm Dễ

Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì 0,5π (s) và biên độ 2 (cm). Vận tốc của chất điểm tại vị trí cân bằng có độ lớn là bao nhiêu?

3cm/s

0,5cm/s

4cm/s

8cm/sAdvertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement