Advertisement
 Xem tất cả

Xác định gia tốc của vật

Tìm gia tốc của vật khi biết tốc độ góc, biên độ và vận tốc tức thời


Làm bài tập
VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 1 Câu 7
Trắc nghiệm Khó

Một vật đang dao động điều hòa với ω = 10π (rad/s) và A = 2cm. Khi vật có tốc độ là 1010(cm/s) thì gia tốc là bao nhiêu?

4(m/s2)

10(m/s2)

2(m/s2)

5(m/s2)Advertisement
Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement
Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement

Tin Tức Liên Quan