Advertisement
 Xem tất cả

Đề thi đại học môn Lý năm 2014

Tìm phát biểu đúng.


VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 1 Câu 10
Trắc nghiệm Dễ

Một vật dao động điều hòa với phương trình dao động x=6cos(πt) trong đó x tính bằng cm và t tính bằng giây. Tìm phát biểu đúng.

 Tốc độ cực đại của chất điểm là 18,8 cm/s.

Chu kì là 0,5 s.

Gia tốc cực đại là 113 cm/s2

Tần số dao động là 2 Hz.Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement