Advertisement
 Xem tất cả

Xác định chu kỳ dao động của vật.

Tìm chu kì dao động khi biết vận tốc cực đại và biên độ giao động.


VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 1 Câu 6
Trắc nghiệm Dễ

Một vật dao động điều hòa với A=5 (cm). Và vận tốc có độ lớn cực đại là 10π cm/s. Xác định chu kì dao động của vật.

4s

2s

1s

3sAdvertisement
Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement
Advertisement
Advertisement