Advertisement
 Xem tất cả

Đồ thị vận tốc theo ly độ.

Đồ thị vận tốc theo ly độ trong dao động điều hòa. Hướng dẫn chi tiết.


Làm bài tập
VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 1 Câu 40
Trắc nghiệm Trung bình

Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của vận tốc theo li độ trong dao động điều hoà có dạng là.

đường parabol

đường tròn

đường elip

đường hypebol.Advertisement
Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement