Advertisement
 Xem tất cả

Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của vận tốc dao động v vào li độ x có dạng nào?

Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của vận tốc dao động v vào li độ x có dạng nào? Hướng dẫn chi tiết.


VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 1 Câu 85
Trắc nghiệm Dễ

Vật dao động điều hòa với phương trìnhx=Acos(ωt+φ) Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của vận tốc dao động v vào li độ x có dạng nào?

Đường tròn

Đường thẳng

Elip

ParabolAdvertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement