Advertisement
 Xem tất cả

Li độ của vật dao động điều hòa là bao nhiêu khi có vận tốc?

Li độ của vật dao động điều hòa là bao nhiêu khi có vận tốc? Hướng dẫn chi tiết.


VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 1 Câu 74
Trắc nghiệm Khó

Một vật dao động điều hoà theo phương trình x=4cos(6πt+π6) (cm). Vận tốc của vật đạt giá trị 12π (cm/s) khi vật đi qua ly độ 

-23cm

±2cm

±23cm

+23cmAdvertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement