Advertisement
 Xem tất cả

Tốc độ triệt tiêu ở đâu?

Lý thuyết dao động điều hòa. Hướng dẫn chi tiết.


VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 1 Câu 71
Trắc nghiệm Dễ

Con lắc lò xo dao động điều hòa trên phương ngang, tốc độ vật triệt tiêu khi?

lực tác dụng vào bằng 0.

độ lớn li độ cực đại.

lò xo có chiều dài tự nhiên.

gia tốc bằng 0.Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement