Advertisement
 Xem tất cả

Lý thuyết dao động điều hòa, gia tốc trong dao động điều hòa.

Trong dao động điều hòa độ lớn gia tốc của vật


VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 1 Câu 46
Trắc nghiệm Dễ

Trong dao động điều hòa độ lớn gia tốc của vật

giảm khi độ lớn vận tốc tăng.

tăng khi độ lớn vận tốc tăng.

không thay đổi

tăng, giảm tùy thuộc vận tốc đầu lớn hay nhỏ.Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement