Advertisement
 Xem tất cả

Gia tốc của vật dao động điều hòa bằng 0 khi

Gia tốc của vật dao động điều hòa bằng 0 khi. Hướng dẫn chi tiết.


Làm bài tập
VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 1 Câu 68
Trắc nghiệm Dễ

Gia tốc của vật dao động điều hòa bằng 0 khi

thế năng của vật cực đại. 

vật ở hai biên.

vật ở vị trí có tốc độ bằng 0.

hợp lực tác dụng vào vật bằng 0.Advertisement
Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement
Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement