Advertisement
 Xem tất cả

Số dao động toàn phần vật thực hiện được trong mỗi giây là?

Số dao động toàn phần vật thực hiện được trong mỗi giây là? Hướng dẫn giải chi tiết.


VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 1 Câu 75
Trắc nghiệm Dễ

Một vật dao động điều hòa trên trục Ox, xung quanh vị trí cân bằng là gốc tọa độ. Gia tốc của vật phụ thuộc vào li độ x theo phương trình: a=-400π2x. Số dao động toàn phần vật thực hiện được trong mỗi giây là?

20

10

40

5Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement